Radovi na el. mreži u petak (18.02.)

Zbog radova na el. energetskim objektima, bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • u Subotici od 11:05 do 11:30, Starine Novaka br. 1, 16, 18, 20.
  • u Subotici od 09 do 10 časova, Aleksandrovi salaši u okolini Bunarića, 5. Nova br. 11 i 21 i 4. Nova br. 13.
  • u Subotici od 11 do 12 časova, Đeri Ferenca i Majšanski put br. 177.
  • u Subotici od 13 do 14 časova, Franje Kluza između br. 145 i 179, Somborski put BB, Zapadne Ugarnice BB u okolini.
  • u Subotici od 09:15 do 11:15, deo Zetske parna strana između Antona Aškerca i Heroja Pinkija, neparna strana sa stambenim zgradama 1 i 1A, deo Čat Geze stambene zgrade 3, 5 i 7, deo Antona Aškerca stambene zgrade 42 i 44, Dobojska, deo Višegradske od kućnih brojeva 17 i 18 do Zetske.
  • na Kelebiji od 09:05 do 10 časova, Prvomajska i deo ulice 4. Jula u okolini.
  • u Šupljaku od 09:30 do 14:30, Kanjiški put, Palić salaši, Novi šor, Ludoška, Kostolanji Arpada, Kulski put, Halomski šor, Cijin šor, Ritska, Grobljanski put, Ludoš (Ludoški šor).