Dveri Subotica: Podrška svoj deci grada Subotice!

Saopštenje Srpskog pokreta Dveri u Subotici prenosimo u celosti:

Preporuka koju je Srpski pokret Dveri u Subotici predao 4. jula ove godine izgleda da je, ipak, prihvaćena za razmatranje od strane vrha subotičke vlasti. Dveri u Subotici su tražile da se iznađu finansijska sredstva za besplatne vrtiće, besplatne udžbenike, užinu i prevoz đaka, i to za svu decu na teritoriji grada Subotice, odnosno da i subotička deca dobiju sve ono što će dobiti deca u Beogradu od 1. septembra ove godine.
Gradsko veće Subotice je donelo odluku da roditelji dece koji koriste smeštaj u predškolskim ustanovama i vrtićima ne plaćaju usluge smeštaja, već će svi troškovi za 4.500 dece ići na teret Grada. Veoma značajna odluka koju Dveri u Subotici podržavaju i pozdravljaju. Bez obzira na to koji su razlozi za ovu odluku, da li su političke ili neke druge prirode, ta odluka je značajna i ona će Suboticu za jedan korak pomeriti prema deklaraciji koju je 2017. godine podneo Srpski pokret Dveri u Subotici – „Grad Subotica – zaštitnik porodice“.
Mnogo nas koraka na tom putu očekuje, jedan značajan je napravljen u sferi predškolskog obrazovanja, a gradsku kuću očekuju i mnogi drugi izazovi. Ako istinski žele da pomognu svim roditeljima u Subotici, tada je ostalo da se pomoć, pored predškolske dece, usmeri i na školsku decu. Možda su to u ovom momentu prevelika sredstva, ali ako je gradonačelnik Stevan Bakić istakao da su finansije grada stabilne i zbog toga je napravljen pozitivan iskorak i sredstva će biti usmerena u predškolske ustanove, tada ostaje da se naprave rezovi i u budžetima javnih preduzeća i da se maksimalno smanje troškovi za reprezentaciju, nepotrebna putovanja i slično, čime bi se ostvarile značajne uštede.
Takođe, potrebno je ukinuti sredstva kojima se plaćao transport migranata. Za do sada potrošena sredstva treba tražiti refundaciju od Кomesarijata za izbeglice. Zbog migranata ne treba da trpi niko u Subotici, a ova sredstava, zajedno sa onim prethodno ušteđenim, bi omogućila kupovinu besplatnih udžbenika za školsku decu.
Jednim ovako odgovornim pristupom prema finansijama, koje najvećim delom dolaze od građana, stvorili bi se uslovi da Grad Subotica, pored besplatnog smeštaja za predškolsku decu, omogući i učenicima besplatne udžbenike, užinu i prevoz. Tada se ne bi pravila diskriminacija prema roditeljima čija su deca za koju godinu starija i pohađaju školu. Ovim potezom grada, korist bi imali svi građani Subotice koji imaju predškolsku i školsku decu.
Grad Subotica mora da svu decu ovog grada štiti, bez obzira kojoj starosnoj dobi ona pripadaju.