Dveri: Doneti Uredbu Vlade RS i osigurati bezbednost građanima na severu Vojvodine

Danas je u Hajdukovu, na adresi Palićki salaš br. 205, održana konferencija za medije Srpskog pokreta Dveri na temu predloga Vladi Republike Srbije za donošenje Uredbe o kretanju migranata, nakon koje su iz Pokreta poslali saopštenje za javnost u kom piše:

„Konferenciju je držao narodni poslanik Ivan Kostić ispred kuće Bake Ferenca u Hajdukovu, gde su bačene tri ručne bombe od strane migranata. Dve bombe su eksplodirale i nanele štetu na banderi i delu ograde. Strah ali i revolt građana je veliki. Baš iz tog razloga na mestu terorističkog akta od strane migranata, jer ne znamo kako bi ga drugačije nazvali, smo odabrali kao mesto predstavljanja rešenja koje Srpski pokret Dveri nudi građanima na severu Vojvodine.

Velika je umešanost krjumčarskih grupa ali i pojedinaca iz državnih organa ali i pojedinaca iz policije. Umešani su taksisti koji prevoze migrante, pa sve do jataka koji ih sakrivaju u smeštajne kapacitete koji nisu prijavljeni. Svako u tom kriminalnom lancu vidi neku svoju zaradu. Našim predlogom uredbe vladi RS mi donosimo predlog zakonskog rešenja koje bi stalo na put ovakvim pojavama. Predlog Uredbe Vladi Republike Srbije koju predlažemo je sačinjen od šest tačaka kojima se reguliše kretanje migranata.

Kada se onemogući nekontrolisano kretanje migranata kroz našu zemlju bez validnih dokumenata, neće biti ni kriminalnih bandi koji prebacuju migrante. Tada nećemo imati ni umešanost naših građana ni državnih organa u takve kriminalne aktivnosti.

Država će dati svu neophodnu logistiku kako bi se migrantima koji su u Prihvatnim centrima smešteni da mogu da ostvare svoj nastavak putovanja rešavanjem problema azila u zemlje u koje žele da idu. Država bi se tada ponašala odgovorno jer bi obezbedila da sigurnost naših građana ne bude ugrožena kao što je sada a sa druge strane onemogućila trgovinu ljudima i kontrolu migranata od strane krijumčarskih grupa. Na institucijama ove zemlje je da se odrede da li im je bitna sigurnost i bezbednost naših građana severu Vojvodine.

Za nas je nepojmljivo da oko toga treba da se određuju naši organi i smatramo da je naša Uredba koju smo uputili Vladi RS jedno dobro rešenje u datoj situaciji. Rešenje koje uvažava postignute dogovore ove vlasti oko broja migranata koji mogu da borave u našoj zemlji ali i rešenje koje ne dozvoljava da se povećava broj migranata u zemlji.“ – piše u saopštenju Srpskog pokreta Dveri.