Tretman protiv komaraca od 04. do 11. jula

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, sprovodiće se od 4. do 11. jula, saopšteno je iz Službe za komunalne poslove grada Subotice. Tretman će se sprovesti u periodu od 18 do 23 časa, prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meteorološkim uslovima.

Tretiranje iz vazduha će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica, a sa zemlje u Novom Selu, Gatu, Keru, Aleksandrovu, Malom Bajmoku, Peščari, Dudovoj šumi, mesnim zajednicama Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje vršiće se ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije “deltametrin”, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije “lambda cihalotrin”. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana, a mape sa lokacijama na kojima se će vršiti suzbijanje, dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora. Telefon za sve dodatne informacije je 025/515 50 55.