Grad izdaje u zakup 25 poslovnih prostora

Komisija za poslovni prostor Grada Subotice, raspisala je Oglas o davanju u zakup 25 poslovnih prostora, koji se izdaju putem prikupljanja pismenih ponuda na period od 5 godina.

Pravo učešća imaju fizička lica, pravna lica i preduzetnici koji ponudu dostave zaključno sa 06. junom, poštom na adresu Gradska uprava Subotica, Trg slobode br. 1, 24000 Subotica ili putem Službe za opštu upravu i zajedničke poslove u zatvorenoj koverti, u Uslužnom centru na šalterima 10, 11 ili 12, uz obavezu plaćanja lokalne administrativne takse u iznosu od 1.236 dinara ili poštom na adresu Gradska uprava Subotica, Trg slobode br. 1, 24000 Subotica (u kovertu se stavlja dokaz o uplati lokalne administrativne takse).

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, na način da se prilikom otvaranja prijava može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom „PRIJAVA” na Oglas o izdavanju poslovnih prostora Grada Subotice – „NE OTVARATI“. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 09. juna sa početkom u 12 časova u Velikoj većnici Gradske kuće.

Zainteresovani se mogu obratiti Službi za poslovne prostore Gradske uprave Subotica radi dogovora za obilazak poslovnog prostora putem telefona na brojeve 024/626 801, 024/626 936 ili 024/626 858 svakim radnim danom od 9 do 13 časova, zaključno sa 06. junom. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem zvaničnog sajta grada Subotice www.subotica.rs u odeljku Konkursi i oglasi ili ovde.