Sledeće nedelje biće sproveden kombinovani tretman suzbijanja komaraca

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje biće sproveden u periodu od 19. do 24. juna, saopšteno je iz Službe za komunalne poslove Grada Subotice.

Kombinovani tretman će se izvršiti u vremenu od 18 do 23 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meteorološkim uslovima u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica, dok će se tretman sa zemlje vršiti na teritoriji Mesnih zajednica Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, 2 i 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari i Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin koji su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor, a telefon za sve dodatne informacije je 025/515 50 55.