Tretman komaraca sa zemlje sprovešće se od 05. do 10. jula

Služba za komunalne poslove Grada Subotice, obaveštava građane da će se u periodu od 05. do 10. jula sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje.

Tretman će se izvršiti u vremenskom periodu od 18 do 23 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meteorološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha, na teritoriji mesnih zajednica Centar 1, Centar 2, Centar 3, Dudova šuma, Prozivka i Bajnat ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.

Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana, a mape sa lokacijama na kojima će se tretman izvršiti dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je 025/515 50 55.