DruštvoAktuelno

Potpisan ugovor o dodeli opreme za sakupljanje i reciklažu otpada

Danas je između Grada Subotice i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, potpisan ugovor o dodeli opreme za sakupljanje i reciklažu otpada, kojim će našem gradu biti predato na korišćenje 720 kanti i 20 kontejnera za odvoženje komunalnog otpada. Subotica je prva od 45 Lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koja je dobila ovu opremu.

Nemanja Erceg, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine, rekao je da se životna sredina stavlja kao prioritet, ne samo kada je reč o pristupanju Poglavlju 27, već i kada se govori o stilu života, a i sve prisutnijim klimatskim promenama, podsetivši da je suša koja nas je ove godine zadesila, donela pogubne prihode za našu poljoprivredu. Napomenuo je da je Vojvodina agrarna regija broj jedan u regionu i da je neophodno sa aspekta zaštite životne sredine poboljšati kvalitet, odnosno smanjiti uticaj svega što utiče na klimatske promene, a to je svakako i komunalni otpad.

“Do sada smo imali praksu da komunalni otpad završava na neadekvatnim smetlištima, imamo česte paljevine, zagađenja vazduha i sve ostalo što prati tu problematiku. Naš zadatak i cilj kao pokrajinskog sekretarijata je da unapredimo i obezbedimo dovoljno opreme da ovaj region bude sto odsto pokriven kod domaćinstava i privrednih subjekata i da sav otpad završava na Regionalnoj deponiji, odakle će se vaditi kako reciklabilni materijal, tako i određene količine otpada spremati za dobijanje energije, a samo jedan mali deo otpada koji nije moguće upotrebiti, odložiti na deponiju koja će sprečiti zagađenje emisije CO2 i ispuštanje deponijskih gasova kako bi zaštitili ovaj region. Izabrali smo Suboticu kao primer dobre prakse i svakako u narednom periodu u skladu sa Akcionim planom do 2024. godine, povećaćemo stepen pokrivenosti sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji Vojvodine i u narednom periodu i druge lokalne samouprave i regije dovesti na nivo koji je održiv za zaštitu životne sredine”, dodao je Erceg.

Govoreći o dodeljenoj opremi, gradonačelnik je naglasio da će ona koristiti za uvođenje novih korisnika u već organizovanom sistemu odnošenja otpada i doprineće zavođenju komunalnog reda. “Regionalna deponija je dobijanjem upotrebne, a kasnije i vodne dozvole dobila od Pokrajinskog sekretarijata i integrisanu dozvolu koja je vrlo značajna, a kojom će u narednih 10 godina Grad i Regionalna deponija upravljati komunalnim i neopasnim industrijskim otpadom, gde će se stvoriti mogućnost za sklapanje poslova sa trećim licima”, rekao je Stevan Bakić.

On je naglasio da je u toku ove godine 40 odsto komunalnog otpada odvoženo u Regionalnu deponiju, a od Nove godine kompletan otpad će se odvoziti na pomenutu lokaciju, čime će se stvoriti uslovi za sanaciju nehigijenske deponije Aleksandrovačka bara.