Polivači na salašu Grge Pećarića

Polivanje devojaka na Vodeni ponedeljak

Polivanje devojaka na Vodeni ponedeljak, tradicionalni običaj Bunjevaca sa severa Bačke, upriličen je po drugi put na salašu Grge Pećarića na Čantavirskom putu u organizaciji KUD “Aleksandrovo”.

Kako običaji nalažu, momci su na salaš došli na fijakeru u pratnji muzike, polili devojke vodom iz bunara, koje su ih potom kitile cvećem i darivale narandžama, šarenim jajima i kolačima.

Organizatori ističu da je običaje važno sačuvati od zaborava i preneti ih mlađim generacijama. “Uskrs je najveći svetac, svejedno da li je katolički ili pravoslavni. Posle Poklada, svega obilnog od veselja do hrane, nastupa Korizma, svojevrsna priprema za najveći praznik kako duševno, tako i psihički, a kako se Uskrs približava, vrše se pripreme, devojke se sređuju da bi momke dočekale, momci takođe pripremaju svoje karuce i konje, pošto se nekada u polivače išlo sa zapregom. Ranije su momci prinosili devojke k bunaru, zagrabili bi vodu u lončiću ili u kablu i polivali ih, nije kao danas bilo parfema. Uskrs ima i svoje simbole koji počinju sa Cvetnom nedeljom, a to je tzv. “cica maca”, odnosno drvo Vrbe ive koje ima svoje značenje tokom obeležavanja Uskrsa, takođe su tu šarena jaja, a dolazi i Velika nedelja. Najznačajniji simbol Uskrsa je Uskrsna sveća”, ističe domaćin Grgo Pećarić.

“Cilj je da se prikažu uskršnji običaji na Vodeni ponedeljak, tu su momci, devojke, fijakeri, muzika, da se to zabeleži i da ostane kao jedna dugogodišnja tradicija kod Bunjevaca”, naglašava Antuš Gabrić.

Običaj polivanja devojaka je prisutne na trenutak vratio u neka lepša vremena, kako tradicija i običaji ne bi bili zaboravljeni. Mladi momci i devojke imali su prilike da nauče od starijih kako se to nekada radilo, kako bi oni nastavili tradiciju i preneli je na mlađe naraštaje.