Podnošenje zahteva za izmenu Rešenja porodiljama

Odlukom Ustavnog suda od 14. februara 2024. godine („Službeni glasnik RS”, br. 11/24) utvrđeno je da odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21, 130/21, 43/23-US i 62/23) u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili” i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće”, nije u saglasnosti sa Ustavom.

Od 14. februara 2024. godine, član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva. ”

Sve porodilje, kojima je počev od 19. aprila 2019. godine dostavljeno rešenje o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koje smatraju da su oštećene članom 13. stavom 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, mogu da predaju zahtev za izmenu rešenja po Odluci Ustavnog suda. Rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 14. avgusta 2024. godine.

Zahtev se predaje u Uslužnom centru Gradske kuće, uslužno mesto broj 2. Uz popunjen zahtev priložiti očitanu ličnu kartu i fotokopiju tekućeg računa podnosioca zahteva.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *