Okrugli sto povodom otvaranja Savetovališta u ŠC “Dositej Obradović”

Povodom otvaranja Savetovališta u cilju pružanja podrške i pomoći roditeljima dece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, danas je u Školskom centru sa domom učenika “Dositej Obradović” održan okrugli sto na temu “Podrška deci na ranom razvoju”, kojem su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija koje se bave porodicom i decom u ranom razvoju, u cilju predstavljanja usluga koje ova obrazovna ustanova nudi, umrežavanja, povezivanja, ali i podizanja dosadašnje saradnje na viši nivo.

Kako objašnjava Dragana Čučković, diplomirani defektolog, u današnje vreme biti roditelj je veliki izazov, vremena za to su jako teška, a niko od nas nigde ne uči školu kako biti roditelj. Sama ideja o otvaranju Savetovališta proizašla je iz potrebe da se roditeljima pruži pomoć. “Savetovalište je namenjeno deci uzrasta od 0 do 6 godina, dakle sve što možemo da uradimo pre nego što deca krenu u školu, a posebno u uzrastu od 0 do 3 godine, kada je taj uzrast najdinamičniji i kada im treba velika podrška u razvoju. Telefonskim putem se zakazuje susret sa stručnjacima iz one oblasti iz koje je potrebna podrška detetu. U savetovalištu radi čitav tim stručnjaka, to su uglavnom mladi i obučeni ljudi audiolozi, logopedi, somatopedi, redukatori psihomotorike, specijalizanti rane intervencije, pedagog senzorne integracije, porodični savetnik, socijalni radnik i pravnik. Naš cilj je da pomognemo svakom roditelju koji je u nekoj dilemi da ne luta, da zna gde da se obrati, kuda dalje, jer im je jako teško da nađu put kojim bi se kretali, kada njihova deca imaju te teškoće. Sama ideja o početku rada Savetovališta je stara koliko i sama škola i koliko svaki defektološki rad, jer savetodavne usluge svakodnevno pružamo roditeljima dece koji su korisnici naših usluga, ali jednostavno javila se potreba za nečim širim i nekim istupanjem iz sadašnjih oblika rada, a to je da nam se svakodnevno veliki broj roditelja javlja za savete. “Ovako smo našli način i “spakovali” prosto formu i oblik kako da pružamo ove usluge”, dodaje Dragana Čučković.

Savetovalište će se obavljati putem telefonskih razgovora ili individualnih dolazaka roditelja koji će imati priliku, u zavisnosti od oblasti podrške koja detetu treba, da se susretnu sa defektolozima određenih obrazovnih profila. Zakazivanje se vrši radnim danima u vremenu od 8 do 14 časova putem telefona na brojeve; 024/527 – 449 i 061/880 19 11 ili putem e-mail adrese: skcentar.savetovaliste@gmail.com.