Obim gradskog budžeta za 2024. godinu iznosi 10.376.292.000 dinara

Usvojeni obim gradskog budžeta za 2024. godinu iznosi 10.376.292.000 dinara, što je za 9,36 odsto više od obima utvrđenog rebalansom budžeta za 2023. godinu, odnosno planiran je budžet veći za 887.920.000 dinara. U strukturi usvojenog obima planirani su tekući prihodi u visini 8.680.558.000 dinara, primanja budžeta planirana su u iznosu 901.210.000 dinara, a  preneta neutrošena sredstva iz prethodnog budžetskog perioda iznose 794.524.000 dinara. Na osnovu predloga indirektnih korisnika koji, u skladu sa zakonom, ostvaruju sopstvene prihode, planirani iznos sopstvenih prihoda indirektnih korisnika iznosi 193.792.000 dinara.

2,6 milijardi predviđeno je za razvojne programe i pored pozorišta ulagaće se i u puteve jer su subotičke ulice u veoma lošem stanju i puno je neasvaltiranih, rekao je Imre Kern, zamenik gradonačelnika dodajući da su najveći problem grada neregulisane ulice i stihijska gradnja od sedamdesetih do devedesetih godina kada su ljudi kupovali placeve ne računajući da li će tamo moći da se otvori ulica, i infrastrukturno opremi.  Ne mogu se raditi investicije u ulici koja u privatnom vlasništvu a za sređivanje dokumentacije potrebno je 20 do 30 godina.

Kern još dodaje da je ovo ipak istorijski budžet koji je prvi put prešao 10 milijardi dinara i planiran je na realnim osnovama. Ovo je četvrti budžet koji je lokalna samouprava predložila i usvojila i zato imamo 95% ostvarenja u odnosu  na rebalansom predviđeni iznos što je za svaku pohvalu. Ono što planiramo jeste i povećanje zarada a te podatke pratimo svaki dan i ti prilivi se povećavaju, što znači da  privreda radi dobro i da je u relativno dobroj kondiciji.

Miroslav Milojević, šef odborničke grupe Pokret građanske Subotice za budžet kaže da nikako nije razvojni nego „trošadžijski“ jer ako oduzmete investicono ulaganje u Narodno pozorište dobijete da gotovo drugih investicija i nema. Projekcija budžeta rađena je na rasta 8,3 BDP dok je realan rast 3,5 što u startu predstavlja sistemsku grešku i ja sumnjam u ostavrenje istog. Pored pozorišta, tu je 110 miliona dinara izdvojeno centralnu kuhinju subotički Skadar na Bojani, 106 miliona za Regionalnu deponiju koja nikada neće biti profitabilna jer radi za zastarelom metodologijom kao i 334 miliona za Suboticatrans, preduzeće na čije malvezacije ne reaguju ni vlast, ni tužilaštvo, ni policija iako smo im dali sve podatke.

Milojević je pohvalio izgradnju obdaništa Mandarina  kao i što će Subotica posle pola veka konačno dobiti ledenu dvoranu.

Mnoga sela u Mađarskoj imaju zatvorena klizališta a sve ovo govori o kulturi i mentalitetu sadašnje vlasti.

Pored donošenje Odluke o budžetu Grada Subotice za 2024. godinu, na sednici je doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, Odluka o donošenju Plana generalne regulacije za naselje Bački Vinogradi i Odluka o Kadrovskom planu za Gradsku upravu grada Subotice, Gradsko pravobranilaštvo, Lokalnog ombudsmana grada Subotice i Službu za internu reviziju za 2024. godinu.

Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Subotice za 2024. godinu, Odluka o radnom vremenu zanatskih i trgovinskih objekata, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica i Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom.

Odbornici Skupštine grada doneli su i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Subotica, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti DOO „Park Palić” Palić za 2022. godinu, a dali su i saglasnost na izmene programa poslovanja za nekoliko javnih i javno komunalnih preduzeća.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *