AktuelnoPolitika

Rebalansom budžeta do izgradnje puteva i komunalne infrastrukture

Sutra će se održati 36. sednica Skupštine grada, na kojoj će odbornici raspravljati o 11 tačaka dnevnog reda, najavio je na konferenciji za medije predsednik gradskog parlamenta dr Balint Pastor.

Jedna od najbitnijih tačaka svakako je rebalans budžeta za tekuću godinu, odnosno Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Subotice, čijim usvajanjem će doći do povećanja sredstava po dva osnova, a reč je o neutrošenim sredstvima iz prošle godine, kao i o dobijenim sredstvima sa konkursa viših nivoa vlasti, konkretno od strane Vlade APV.  Rebalansom će obim budžeta biti povećan za oko 737 miliona dinara, nakon čega će ukupna raspoloživa sredstva u budžetu za tekuću godinu iznositi nešto više od 9,2 milijarde dinara. “Želeo bih da istaknem nekoliko projekata koji će se realizovati zahvaljujući ovim izmenama, s jedne strane u potpunosti će se obnoviti i proširiti put između Šupljaka i Malih pijaca, konkretno onaj deo puta koji pripada teritoriji Grada, jer to je jedan dosta prometan put, tako da je to u interesu i građana Subotice i opštine Kanjiža. Ta deonica predstavlja najkraći put do Potisja, tako da on ima širi regionalni značaj. Pored toga izgradiće se biciklistička staza na potezu od Buvljaka ka Industrijskoj zoni, to su zaposleni od nas godinama očekivali i raduje me što će Grad uz pomoć Vlade APV i taj projekat realizovati, a obezbeđena su i veća sredstva za asfaltiranje ulica u Subotici, kao i u prigradskim naseljima”.

Jedna od takođe važnih tačaka zasedanja biće i Odluka o usvajanju budžeta grada za 2022. godinu, za koju Pastor očekuje da će biti usvojena jednoglasno. “Ostvarenje budžeta je zaista za primer i ono iznosi oko 90 odsto, u šta se ubrajaju i prihodovane i rashodovane strane i to svakako može da posluži kao primer drugim lokalnim samoupravama”, naglasio je predsednik Skupštine grada. Na dnevnom redu sednice naći će se i Odluka o donošenju Generalnog plana regulacije za zone Željezničko naselje, Makova sedmica i delove zone Mali Radanovac, koji je značajan u pogledu izgradnje željezničke pruge, a pored toga i zbog budućeg razvoja komunalne infrastrukture u pomenutim mesnim zajednicama. “Znate da je regulacija ulica prvi preduslov za izgradnju komunalne infrastrukture i ovim planom se stvaraju mogućnosti za otvaranje nekih novih ulica u ovim delovima našeg grada, a radi se o jednom planskom dokumentu”.

Na sednici će biti reči i o nekoliko kadrovskih rešenja. Ukoliko odbornici usvoje predlog, Brigita Janošič Barati će biti imenovana za direktoricu Centra za socijalni rad, a biće imenovana i dva vršioca dužnosti direktora javnih preduzeća na mandatni period od četiri godine. Predlog je da Viktorija Salma bude postavljena za direktoricu Savremene galerije, a Aleksandar Medaković na čelo Turističke organizacije Grada Subotice.