IMPLANTIRANI PRVI RESINHRONIZACIONI (CRT ) PEJSMEJKERI U SUBOTIČKOJ BOLNICI

Subotička bolnica ima dug istorijat implantacije pejsmejkera i to još od 1978. godine kada je urađena prva implantacija tj.ugradnja uz mentorstvo hirurgije beogradske bolnice Dragiša Mišović. Pravi zamajac u toj tehnologiji počinje od 2008. godine kada pejsmejker terapija dolazi pod okrilje kardiologije što je bio i svetski trend. Do tada su primat imali hirurzi obzirom da se zaista radi o hirurškoj proceduri ali za kardiološke pacijente. Uvode se kompleksniji aparati sa zahtevnijim programiranjem.

Kruna svih pejsmejkera je implantacija CRT aparata tj. resinhronizacionih pejsmejkera u svrhu lečenja srčane insuficijencije, koja je uz prisustvo, rad i veliku pomoć proktora, našeg i svetskog stručnjaka iz ovog domena Direktora pejsmejker centra KC Srbije čuvenog profesora dr Gorana Milašinovića urađena dana 23.maja 2024. g. u subotičkoj bolnici od strane mr.sci dr Aleksandra Živkovića. Po prvi put su urađene implantacije CRTp kod dva pacijenta.

CRT je nova nefarmakološka metoda lečenja simptomatskih bolesnika sa uznapredovalom srčanom slabošću, sa niskom ejekcionom frakcijom leve komore <35% i kompletnim blokom leve grane a ehokardiografski verifikovanom asinhronijom. Nova indikacija su i pacijenti koji imaju pejsmejker ili treba da ga dobiju, a da pri tome već imaju srčanu slabost, a pejsing im je u velikoj meri neophodan.

Smatra se da danas oko 64 miliona ljudi u svetu ima dijagnozu srčane slabosti. Srčana slabost predstavlja klinički sindrom do koga dovodi niz oboljenja a koji se karakteriše nesposobnošću srca da pumpa odgovarajuću količinu krvi kojom bi se zadovoljile potrebe organizma za kiseonikom i energetskim materijama. Time je loš funkcionalni kapacitet i kvalitet života kod pacijenata sa ovom dijagnozom. Smrtnost kod srčane slabosti je velika i kreće se od 15% do 60% na godišnjem nivou.

Slabost srca odlikuju progresivna dilatacija leve komore i gubitak kontraktilne funkcije. Kod oko 40% bolesnika sa hroničnom slabošću srca utvrđeni su, pored smanjene kontraktilnosti srca, i produženo inter iintra ventrikularno vreme provođenja, što se na EKG snimku manifestuje proširenim QRS kompleksom s oblikom bloka leve grane Hisovog snopa. Blok leve grane i u normalnom srcu dovodi do gubitka sinhronizacije komorske kontrakcije i pogoršanja regionalne i globalne sistolne funkcije.

Prema rečima interventnog kardiologa Mr sci. dr Aleksandra Živkovića tehnika implantacije je slična standardnim dvokomorskim pejsmejker sistemima koji se dugi niz godina primenjuju u našoj bolnici. Najzahtevniji aspekt je pozicioniranje elektrode za stimulaciju leve komore koja se plasira putem koronarnog sinusa na adekvatnu epikardnu venu štopredstavlja vrlo zahtevnu proceduru. Iz tog razloga je u angiosali bio prisutan proktor Prof dr sci. med Goran Milašinović iz Kliničkog centra Srbije koji se i u ranijem periodu rado odazivao našem pozivu da pomogne kod kompleksnih inovativnih procedura iz pejsmejker terapije.

Korisno dejstvo ove, za nas nove vrste pejsmejkera, podrazumeva poboljšanje tolerancije napora i kvaliteta života, kao i manji broj hospitalizacija zbog pogoršanja srčane slabosti. U koliko je prava indikacija i pacijenti budu risponderi tj, imaju pozitivan efekat na ovu terapiju, rešava se asinhronija (programiranom obostranom stimulacijom leve i desne komore srca) a time se popravlja ejekciona tj istisna frakcija leve komore, što utiče na smanjenje mortaliteta kako od iznenadne srčane smrti tako i opšteg mortaliteta.

Najvažnije je da je resinhronizaciona terapija pokazala velika simptomatska poboljšanja kod pacijenata i jak uticaj na sporiju progresiju bolesti.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *