Svetski dan zdravlja – “Naša planeta – naše zdravlje”

Svetski dan zdravlja obeležava se danas, a ove godine posvećen je očuvanju zdrave životne sredine pod sloganom ”Naša planeta, naše zdravlje”. Vazduh, voda i hrana neophodni su za opstanak svih živih bića, a dobro zdravlje neraskidivo je povezano sa zdravom životnom sredinom, s toga Svetska zdravstvena organizacija ovaj značajan datum u Kalendaru zdravlja ove godine posvetila je zdravlju planete.

“Ovogodišnja kampanja obeležava se sa ciljem podizanja svesti o uticaju zagađenja vazduha, vode i hrane na zdravlje i mogućim posledicama, kao i u cilju podsticanja na aktivnosti i mere koje treba preduzimati da bi se očuvala životna sredina, a time i zdravlje ljudi. U skladu sa pristupom ”Jedno zdravlje” koji naglašava međuzavisnost zdravlja životinja, ljudi i životne sredine, kampanja promoviše poruke i aktivnosti koje ilustruju uticaj na okolinu kako ponašanja pojedinaca tako i društava u celini”, istakla je dr Zorica Dragaš iz Zavoda za javno zdravlje.

Kako bi zaštitili životnu sredinu neophodno je da štedimo vodu, jer su njene količine na Zemlji ograničene, a potrošnja se udvostručila u poslednjih 50 godina. Samo 2,5% od ukupne količine vode na Zemlji je slatkovodno, najviše vode je zaleđeno ili duboko ispod površine dok se mali deo nalazi se u rekama i jezerima i upravo ta voda se koristi za proizvodnju hrane, privredu i sve životne potrebe više od sedam milijardi ljudi. Reciklažom će se štedeti prirodni resursi i energija kojom se smanjuje i emisija ugljen dioksida. Saobraćaj predstavlja značajan izvor zagađenja vazduha, pa je umesto automobila potrebno voziti bicikl ili koristiti javni prevoz, čime će se smanjiti zagađenost vazduha, kao i nivo buke. Sagorevanjem fosilnih goriva nastaju različita hemijska jedinjenja koja višestruko zagađuju životnu sredinu i utiču na klimu i zdravlje, te zbog toga filtere klima uređaja treba redovno čistiti, isključiti sijalicu kada nije neophodna, uraditi izolaciju kuća i objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti, a ukoliko postoji mogućnost, za zdravlje je korisno prestati sa lošom navikom korišćenja duvanskih proizvoda.

Prema procenama, devet od deset ljudi na planeti udiše zagađen vazduh koji je  prouzrokovan ljudskim faktorom i doprinosi narušavanju životne sredine, a od posledica zagađenja vazduha na svakih minuta 13 ljudi umre od raka pluća, bolesti srca i krvnih sudova, kao i moždanog udara, a zagađenje azot – dioksidom može pogoršati bolesti disajnih puteva, posebno astmu. Širom sveta 3,6 milijardi ljudi nema bezbedne sanitarne uslove, a dve milijarde ljudi nema bezbednu vodu za piće. Svake godine oko 829.000 ljudi umre od dijareje uzrokovane zagađenom vodom i lošim sanitarnim uslovima. Posledice upotrebe duvanskih proizvoda su direktne i indirektne, a oboljeva se najučestalalije od raka različitih lokalizacija, zatim od bolesti srca, krvnih sudova, disajnih puteva i posebno pluća. Zbog tih posledica svake godine umre više od osam miliona ljudi.

Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja, gradska organizacija Crvenog krsta je učestvovala sa više aktivnosti. Realizovan je kviz “Šta znaš o zdravlju, šta znaš o Crvenom krstu”, a učesnici u takmičenju su bili učenici 11 subotičkih osnovnih i srednjih škola, koji su podeljeni u 16 ekipa rešavali tekstualne zadatke na pitanja iz priručnika Crvenog krsta “Razvoj i zdravlje adolescenata”. Pobednici su stekli pravo na učešće u pokrajinskom takmičenju koje će se održati u subotu 09. aprila u organizaciji Crvenog krsta Vojvodine.

“Mi se zahvaljujemo svim školama koje su svojim učenicima omogućile učestvovanje u kvizu. Da bi nadogradili današnji dan, naši mladi volonteri su učestvovali u gradskoj akciji, u kojoj su delili edukativni materijal koji promoviše zdrave životne navike, a održano je i stručno predavanje dr Zorice Dragaš na temu slogana ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja, sa ciljem  promocije zdravlja i zdravih navika kao i usvajanja znanja o ponašanju u očuvanju zdrave životne sredine i to u što ranijem uzrastu”, rekao je Zoran Milovanović, stručni saradnik Crvenog krsta.