Sutra se održava 21. sednica Skupštine grada

Sutra se održava 21. sednica Skupštine grada na čijem dnevnom redu će se naći 24 tačke. Formiranje Saveta za međunacionalne odnose je prema rečima dr Balinta Pastora, predsednika Skupštine grada jedna od najvažnijih tačaka, jer će naš grad posle 15 godina napokon dobiti pomenuto telo zaduženo za međunacionalne odnose

“To smatram jako bitnim ne zato što u našem gradu postoje određeni međunacionalni problemi, jer takvih problema nema, ali je formiranje ovog saveta u svim nacionalno mešovitim lokalnim samoupravama zakonska obaveza, a Subotica istu nije ispunjavala u polednjih 15 godina i zbog toga određene nadležnosti grad nije mogao da izvršava, što je dovelo do određenih problema. Mi smo na februarskom zasedanju stvorili pravni osnov za izbor, odnosno imenovanje članova saveta, imamo 90 dana da to uradimo, ali mi ćemo to mnogo ranije učiniti. Članove ispred srpskog naroda je predložila nadležna komisija Skupštine grada. Savet će imati 10 članova, dva predstavnika srpskog naroda i osam predstavnika nacionalnih manjina, odnosno 4 člana mađarske i po jedan hrvatske, bunjevačke, romske i crnogorske nacionalne manjine”, istakao je Pastor.

Takođe, jedna od tačaka dnevnog reda ticaće se izrade izmene dela Plana detaljne regulacije za deo prostora oivičenog ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanskog puta, koja će, kako naglašava Pastor doneti tri konkretna benefita za građane Subotice.

“Ono što će se sigurno desiti je izmeštanje Kvantaške pijace na Sivački put i kompleksa objekata Vatrogasne jedinice iz ulice Maksima Gorkog na kraj ulice Braće Radića kao i ono što smatram veoma značajnim je definisanje strožijih pravila izgradnje stambenih objekata unutar tog dela grada, zbog toga što vidite koliko se gradi i to je dobro, ali ta gradnja treba da bude takva da se poštuju pravila u vezi maksimalne visine i spratnosti. Prethodnih godina je bilo jako puno zloupotreba i propusta i sada će se ta tematika urediti na način da se ne dovede u pitanje karakter i duh našeg grada”.

Na sednici će se imenovati i direktori javnih i javno – komunalnih preduzeća i institucija na mandatni period na četiri godine, konkretno Gradskog muzeja, Subotičke toplane, Subotičkih pijaca i Subotica trans-a.