Podnošenje zahteva za novčana sredstva za stambeni objekat

Sekretarijat za društvene delatnosti grada Subotice obaveštava građane da je Vlada Republike Srbije, na osnovu člana 25a Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, donela Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

O navedenom pravu odlučuje Komisija za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a da Zahtev za ostvarivanje navedenog prava, za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Subotice kompletira i kontroliše Sekretarijat za društvene delatnosti, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvenu brigu o deci.

U obaveštenju se ističe da pravo na novčana sredstva može ostvariti majka za dete rođeno od 01.01.2022. godine i kasnije, a isti se može podneti u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, uz ispunjenje svih uslova propisanih Uredbom. Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske kuće, šalter br. 2, od 7:30 do 14:30 časova, gde se i predaje zahtev sa propisanom dokumentacijom, a obrazac zahteva može se preuzeti i na sajtu Grada Subotice (www.subotica.rs). Za sve dodatne informacije potrebno je pozvati brojeve telefona 024/626-933 i 024/626-855.