Plan generalne regulacije Čantavira, Odluka o mreži vrtića, kao i Fonda za mlade talente – teme sutrašnje Skupštine

Na 39. redovnoj sednici Skupštine grada odbornici će sutra odlučivati o sedam tačaka dnevnog reda, među kojima se po značaju izdvajaju izrada Plana generalne regulacije za naselje Čantavir, Odluka o mreži vrtića, kao i izmena Odluke o budžetskom fondu za podsticanje mladih talenata Grada Subotice.

Nakon što odbornici izglasaju Odluku o izradi Plana generalne regulacije za Čantavir rok za izradu nacrta je 12 meseci, a po rečima predsednika Skupštine grada, Balinta Pastora, ovaj plan će stvoriti okvire za još veća ulaganja u komunalnu infrastrukturu u ovo naselje.

„Znate da su ova planska dokumenat pravni preduslov za to da se sve reguliše što se tiče infrastrukture, i u prethodne tri godine je dosta toga urađeno po pitanju infrastukture, putne infrastrukture i još nekih realizovnih projekata, a ovaj plan će stvoriti uslove da te investicije budu još veće.“ – pojasnio je Pastor.

Pored toga, izvršiće se izmena Odluke o osnivanju budžetskog fonda za podsticaj razvoja mladih talenata Grada Subotice, kako bi se povećao i iznos namenjen stipendiranju.

„Tu ćemo napraviti male izmene u odnosu na ovogodišnju Odluku. Grad će stipendirati ukupno 35 studenata, 35 učenika srednjih i 30 učenika osnovnih škola, u visini od 3 miliona dinara. Ovogodišnji iznos za tu namenu je bio 2,5 miliona dinara, dakle izmenom će doći do povećanja.“ – objašnjava predsednik Skupštine grada.

Na dnevnom redu naći će se i usvajanje Odluke o mreži dečjih vrtića na teritoriji Subotice, koja ubraja sve vrtiće u okviru PU “Naša Radost”, PU “Vackor” i privatne vrtiće. Predsednik Skupštine podsetio je da je od 1. septembra boravak za svu decu u Našoj radosti i Vackoru besplatan, kao i da se sufinansira boravak u privatnim vaspitno-obrazovnim ustanovama, do visine od 10.000 dinara po detetu.