Održan završni čas radionica “Progovori da vidim ko si”

Udruženje za razvoj i unapređivanje javnog govora “Izražajnost”, danas je u Subotici održalo završni Javni čas “Progovori da vidim ko si”, kao rezultat višemesečnih radionica kulture govora, u kojima je učestvovalo oko 200 đaka subotičkih osnovnih i srednjih škola.

Učenici su na radionicama imali priliku da nauče o važnosti komunikacije, lepom izražavanju, ali i savladavanju treme u javnim nastupima, a na današnjem času demonstrirali su stečeno znanje i veštine o razgovetnosti, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, upotrebi reči i negovanju srpskog jezika.

Marko Popović, učenik 6. razreda OŠ “Ivan Goran Kovačić” jedan je od učesnika radionice, koji ističe često i rado učestvuje u svim vannastavnim aktivnostima i radionicama u školi. “Naučili smo nove vokalne i glasovne vežbe, kako da pravimo pauze i pravilno akcentujemo u rečenicama i mnoge druge stvari koje nam pomažu da zvučimo umereno kad govorimo”.

U radionici je po prvi put učestvovala i Ana Dželebdžić, učenica 2. razreda Gimnazije “Svetozar Marković”. “Na radionicama je bilo prelepo, učili smo o kulturi govora I ono što je najvažnije je kako da se lepo izražavamo, a veoma je bitno da se svako lepo izražava, kada želi da kaže nešto do čega mu je stalo”.

Voditelj radionice bio je poznati glumac Milan Bosiljčić, koji je istakao da je kultura govora danas na jako niskom nivou, ali da radionice imaju za cilj da se darovita deca nauče veštinama komunikacije. “Veština komunikacije je socijalna veština 21. veka, jer danas smo svi svesni, koliko god koristimo mobilne telefone i nove tehnologije da je način na koji se izražavamo i kako govorimo vrlo važan za konkurentnost, ne samo u poslu nego i u životu inače. Ovo je prepoznato od strane Grada i ovde smo da prikažemo šta smo do sada postigli sa decom. Cilj je da demonstriramo deci kako da se oni snalaze u komunikaciji, da im otvorimo taj divni svet komunikacije i da što više budu radili na sebi, biće konkurentniji i bolji u životu”, rekao je Bosiljčić.

Projekat je podržan od strane grada Subotice, koji u svom budžetu osim za formalno, značajna sredstva izdvaja i za neformalno obrazovanje, izjavila je Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti. “Grad je sa velikim zadovoljstvom prihvatio da bude partner u jednom ovakvom projektu. Ono što je nama važno je da u okviru budžeta podržavamo ovakve projekte, jer mi podržavamo i obrazovne ustanove, ne samo kroz infrastrukturu, odnosno poboljšanje uslova rada, nego i kroz oblik neformalnog obrazovanja koje je veoma značajno u 21. veku, kada je razvoj savremenih tehnologija napredovao i kada se deca sve više okreću telefonima. Živa reč i govor su moćna oružja, ali je jako bitno da se upotrebljavaju pravilno”, dodala je Stevanović.