Hemijska škola povodom rođendana održala Dan otvorenih vrata

Hemijsko – tehnološka škola danas je povodom 125. godina postojanja i rada organizovala Dan škole, manifestaciju na kojoj su učenici osmih razreda imali mogućnost da se upoznaju sa radom ove obrazovne ustanove i obrazovnim profilima koje će moći upisati u novoj školskoj godini.

“Sama ideja je osmišljena da naši učenici budu domaćini i da sve zaintersovane učenike osnovnih škola sprovedu kroz našu ustanovu po određenim radionicama i kabinetima od krojačkih, pekarskih, hemijskih laboratorija i učionica opšte namene. Tokom upisa prošle godine, učenici su se najviše odlučivali za smer forenzičar i veterinarski tehničar, ali sve više raste interesovanje i za smerove poslastičar i tehničar modelar odeće”, kaže Jadranka Vojnić Purčar, koordinatorka praktične nastave.

U novoj školskoj 2022/2023. godini Hemijsko – tehnološka škola upisaće devet odeljenja, šest  na srpskom i tri na mađarskom nastavnom jeziku. Na srpskom jeziku na području rada Poljoprivredna proizvodnja i prerada hrane smerove Prehrambeni tehničar, Pekar i Veterinarski tehničar, dok će na području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo biti moguće upisati dva obrazovna profila, Tehničar za operativnu forenziku i Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Na području rada Tekstilstvo i kožarstvo biće otvoren smer Tehničar – modelar odeće.

Na mađarskom jeziku na području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam otvoren je smer Poslastičar, na području rada Tekstilstvo i kožarstvo Tehničar – modelar odeće, dok je u oblasti Hemija nemetali i grafičarstvo na raspolaganju smer Tehničar za operativnu forenziku.

Od navedenih obrazovnih profila, po dualnom modelu obrazovanja učenici će pohađati obrazovne profile Pekar, Prehrambeni tehničar, Tehničar – modelar odeće i Poslastičar.