Budžet uvećan za 737 miliona dinara

Оdbornici Skupštine Grada  u četvrtak su, na sednici, na kojoj se na dnevnom redu našlo 11 tačaka  usvojili i onu najbitniju a tiče se rebalansa budžeta.

Obim budžeta za 2023. godinu je 8 milijardi 515 miliona 351 hiljada a realizacija istog u prvom kvartalu je prema predviđenoj dinamici 31, 80% što pokazuje da su parametri odlični, rekao je gradonačelnik Bakić dodajući da je odluka o izmeni i dopuni budžeta  usvojena pa je novi obim budžeta 9 milijardi 253 miliona 513 hiljada odnosno uvećan je za 737 miliona dinara.

Razlog što je došlo do suficita sredstava na osnovu završnog računa za 2022. godinu, jeste zbog prenetih transfernih sredstava naročito u prvom kvartalu gde smo dobili sredstva za kupovinu Bunjevačke kuće u visini od 19 miliona i 71 hiljadu dinara, za izgradnju Centra za omladinu 21 milion i za saobraćajnu infrastrukturu 250 miliona. To su najosnoviniji razlozi zbog čega ja rađen rebalans a na poziciji rashoda,  dodati su troškovi prevoza zaposlenih  i učenika , režijski troškovi kao i dodatna sredstva za održavanje i investiciona ulaganja u objekte u vlasništvu grada Subotice a usled povećanja cena na tržištu, zbog ukarjinske krize.

Najveći problem na dve pozicije, kaže Bakić, su kod prenetih transfernih sredstava gde Grad nije mogao da utiče a to je završetak Narodnog pozorišta i prodaja  zemljišta između prve i druge kasarne u MZ mali Radanovac. Do pomeranja roka za nastavak i izgradnju Narodnog pozorišta došlo je zbog pokretanja postupka o zaštiti prava ponuđača i morali smo da sačekamo da se isti završi pa su sredstva preneta u narednu godinu, a prodaja građevinskog zemljišta na potezu između prve i druge kasarne u MZ Mali radanovac , globalna situacija, investitori izgubili uverenje i odustali su od kupovine, očekujem da će biti pomaka. Ovim sredstvima,u potpunosti će se obnoviti i proširiti put između Šupljaka i Malih pijaca a izgradiće se i biciklistička staza na potezu od Buvljaka ka Industrijskoj zoni.

Na sednici je usvojena i Odluka o donošenju Generalnog plana regulacije za zone Željezničko naselje, Makova sedmica i delove zone Mali Radanovac, koji je značajan u pogledu izgradnje željezničke pruge, zbog budućeg razvoja komunalne infrastrukture u istim a doneto je nekoliko kadrovskih rešenja. Nova  direktorica Centra za socijalni rad je Brigita Janošič Barati, vd direktorica Savremene galerije je Viktorija salma a Aleksandar Medaković direktor Turističke organizacije Grada Subotice.