JP „Subotica-trans“: Autobusi do 20. jula zadržavaju trenutne trase kretanja, ukida se stajalište „Bioskop Jadran“

Usled zatvaranja Ulice Maksima Gorkog, zbog radova na izgradnji železničkog nadvožnjaka,  do 20. jula zadržavaju se promene u trasama linijskog saobraćaja koje su na snazi od 01. jula, saopšteno je iz JP „Subotica-trans“.

Linija 1a Kelebija opština-Novo naselje će zadržati trasu kretanja kao i do sada, s tim što će u ulici Đure Đaković biti ukinuto stajalište „Bioskop Jadran“, dok će stajalište „Higijenski zavod“ i dalje biti u upotrebi za putnike.

Linija 2 Srpski šor-KTC neće pretrpeti promene u periodu radova na železničkom nadvožnjaku. Stajalilšte „Bioskop Jadran“ neće biti u upotrebi. Na poslednjim polascima presedanje je na stajalište „Higijenski zavod“.

Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru Bajskog puta, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajališta „Patrija“ vraća na trasu linije 3.

Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajališta „Patrija“ vraća na trasu linije 4.

Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Malog Bajmoka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajališta „Patrija“ vraća na trasu linije 6.

Linija 8 i 8a „Železničko naselje-Aleksandrovo“ i „Železničko naselje-Lfka“ će saobraćati bez izmena u trasama linija. Autobusko stajalište „Bioskop Jadran“ nije u funkciji.

Linija 9 Srpski šor-ATB „Sever“ će saobraćati redovno do ulice Zmaja Jovina, gledano u smeru ATB „Sever“, zatim na raskrsnici sa ulicom Đure Đakovića saobraća pravo do Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta linija skrenuti u ulicu Jovana Mikića, a zatim se kod „Teretne stanice“ vraća na trasu 9.

Linija 10 „Palić naselje-Lifka“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajališta „Patrija“ vraća na trasu linije 10.

Linija 16 „Teslino naselje-Aleksandrovo“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Aleksandrovo“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajališta „Patrija“ vraća na trasu linije 16.

Prigradska linija 41 (Subotica – Šupljak – Subotica) kao i međumesne linije na potezu Novi Kneževac -Subotica saobraćaće do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru autobuske stanice, autobus skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga saobraćati do autobuske stanice. U smeru prema Paliću u upotrebi je autobusko stajalište „Teretna stanica“ kod Lidla.

Stajališta koja neće biti u upotrebi su stajališta u ulici Jovana Mikića, Nova opština“ i „Bioskop Jadran“.

Na svim gradskim linijama autobusko stajalište „Higijenski zavod“ je u upotrebi. Red vožnje linija gradskog, prigradskog, međumesnog i međunarodnog saobraćaja se neće menjati tokom leta.