U toku je kontrola plodnosti zemljišta

U toku je besplatna kontrola plodnosti zemljišta koju sprovodi Poljoprivredna savetodavna stručna služba u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Subotice. Do sada je prikupljeno oko 150 uzoraka zemljišta, a kako objašnjava Damir Varga, direktor PSS ova mera se sprovodi svake godine. Po jednom gazdinstvu se sa oraničnih površina može uzeti do deset, dok sa  voćarskih i vinogradarskih parcela najviše dvadeset uzoraka.

“U prethodnom periodu kada smo radili analize zemljišta i kada je cena mineralnog đubriva bila dosta niska, to je bila prilika za proizvođače da pojačanim đubrenjem poprave plodnost na onim parcelama gde su pre svega nedostajali fosfor i kalijum, a sada kada je cena đubriva visoka i verovatno će nedostajati određena količina mineralnih đubriva i određene formulacije, preporuka je da proizvođači sva đubriva preusmere na parcele gde je lošija plodnost, gde će ona u narednoj godini dati najveći efekat i doći će do većih prinosa nego na dobrim parcelama. To je jedna iznuđena mera sada u vreme visokih cena i nedostatka đubriva. Kada dođe povoljnija situacija, trebaće nadoknaditi što se sada izostavi, ali na neki način ograničene resurse treba usmeriti tamo gde će njihov efekat biti najveći”, ističe Varga.

Prijave su i daje u toku i trajaće do ispunjavanja kvote od 1.050 uzoraka, a oni poljoprivredni proizvođači koji žele i znaju sami da uzorkuju zemljište, uzorke mogu doneti u Poljoprivrednu stručnu službu.

“Mi dnevno na terenu uzimamo oko dvadestak uzoraka, međutim ima proizvođača koji ih sami donose i do sada imamo između 30 i 40 takvih uzoraka. Analize moraju biti gotove do kraja novembra, a period posle žetve je najbolji da se zemljište uzorkuje, jer što pre se to uradi, poljoprivredni proizvođači će imati realan uvid u stanje zemljišta”, zaključio je on.