Tamara Babić: “Zajedno smo jači u viziji naše bunjevačke budućnosti”

Predstavnici liste broj 1. “Bunjevci za Suboticu i svoja prava zajedno – Tamara Babić” i liste broj 3. “Bunjevci Sombor – Svi u jednom kolu”, održali su u sredu, 09. oktobra zajedničku konferenciju za medije, u povodu održavanja izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina koji su zakazani za nedelju, 13. novembar.

Nosilac liste broj 3. Branko Pokornić, naglasio je da će u budućem sazivu Nacionalnog saveta insistirati formiranje Zavoda za kulturu, kako bi bunjevačke institucije i udruženja koja se bave očuvanjem kulture i tradicije, konačno izašle iz segmenta amaterizma i kako bi se značajan deo kulturne baštine zaštitio kao nematerijalno kulturno nasleđe Bunjevaca.

“Ukoliko do toga ne dođe, bojim se da ćemo u budućnosti ostati bez mnogih stvari. Važno je reći da kod obrazovanja moramo ozbiljno poraditi na formiranju Centra za obrazovanje i službenu upotrebu jezika i pisma, jer na taj način možemo profesionalno i stručno voditi brigu o obrazovanju od predškolskog, srednjeg, do akademskog obrazovanja. Moramo pripremati kadrove koji će sutra nas zameniti i nastaviti ovu priču koju smo započeli pre 20 godina. Dosta smo dobili time što je bunjevački postao službeni jezik, međutim to je otvorilo razne druge prostore i mogućnosti, a na nama je da vidimo na koji način ćemo iskoristiti šansu koja nam je pružena priznavanjem jezika. Naš program od budućih članova Nacionalnog saveta traži da moraju biti svesni i znati da će značajan deo svog vremena morati posvetiti radu, ukoliko žele da bunjevci postignu ciljeve. Mi insistiramo da se naredba iz 1945. godine po svaku cenu stavi van akta, jer time se otvaraju prostori da se može zaustaviti prisvajanje i krađa bunjevačkog identiteta i možemo raditi na tome da povratimo deo imovine koja nam je bespravno oduzeta”, dodao je Pokornić.

Jedan od kandidata liste broj 3. Stipan Budimčević iz Sombora, istakao je da su svi predstavnici ove liste iskusni članovi seoskih bunjevačkih udruženja, koji iza sebe imaju dugogodišnji rad sa decom, omladinom i odraslima u negovanju tradicije, kulture i običaja Bunjevaca.

“Za nas do sada nije bilo mesta u Nacionalnom savetu i zato smo se i okupili. Nama je cilj da se neguje kultura i da deca koja su naslednici i na kojima ostaje budućnost, nastave očuvanje kulture i tradicije i zato se ja kao umetnik trudim da održavam slamarske i umetničke radionice koje se tiču bunjevačke kulture i umetnosti. Ja lično sam primetio da se bunjevačka zaostavština i materijalno dobro masovno otkupljuje i odnosi, kako bi se prikazalo da Bunjevci nisu Bunjevci i zato upravo i tražimo da se formira Zavod, kako bi mogli osnovati i muzeje i sve ostalo i zaštitili bunjevačku kulturu”, rekao je Budimčević.

Nosilac liste broj 1. Tamara Babić, napomenula je da su njeni predstavnici dali veliki doprinos kroz sve oblasti koje su pod ingerencijom Nacionalnog saveta bunjevaca, posebno ističući ogroman rad u razvoju kulture, imajući u vidu da su pojedini predstavnici bunjevačkih institucija otpočeli rad na očuvanju kulture i pre osnivanja Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine.

“Rad pojedinaca i institucija koje su osnovane devedesetih godina prošlog veka i koje su se bavile tada, a i sada očuvanjem bunjevačke kulture, je upravo bio i ostao temelj onoga što bunjevačka nacionalna zajednica ima i radi kroz rad Saveta. Mi sa liste broj 1 želimo da nastavimo, unapredimo i negujemo kulturu na višem nivou, upravo sa ljudima koji su bili ozbiljni začetnici temelja mogih bunjevačkih institucija koje i danas rade. Ja sam jedna od članova tadašnjeg podmlatka, koja sam bila i ostala prisutna kroz mnoge faze razvoja bunjevačke zajednice, a sada u zreloj fazi svog života želim doprineti zajedno sa članovima ove liste prosperitet bunjevačke nacionalne zajednice u budućnosti. Na mladima svet ostaje, a naša lista je upravo pozitivan primer te ideje. Njihova mladost, polet i energija deo su naše budućnosti, oni su ti koji nastavljaju i daju poruku da nas još uvek ima. Potencijalnim glasačima bih poručila: “Verujemo u naš bunjevački rod i verujte da smo zajedno jači u viziji naše bunjevačke budućnosti”, istakla je Babić.

Jedan od članova liste Mirko Bajić, objasnio je da je zajedničko predstavljanje programa želja da se biračima pokaže zajedništvo članova u onome što čini interese Bunjevaca.

“Nisu bitne liste, bitni su ljudi koji su na listama, jer Nacionalni savet ne čini lista, a to zajedništvo gradi se nakon izbora. Građani će na nekoj od lista prepoznati ljude za koje znaju da rade i veruju da će raditi u najboljem interesu Bunjevaca i za tu listu će i glasati. To je naša poruka. Vidite da postoje razmimoilaženja i za ovaj Nacionalni savet, što nije prvi put. Mi nudimo svoje ime, prezime i ličnost da stojimo iza onoga što smo do sada radili i nećemo dati da Bunjevci nestanu, jer oni su autohtona nacionalna manjina u Republici Srbiji ravnopravna sa svima. Mi poštujemo sve, ali tražimo da poštuju i nas”, naglasio je Bajić.