U četvrtak i petak prijemni ispiti za upis dece u drugi pripremni razred Muzičke škole

Prijemni ispit u Muzičkoj školi za učenike koji prvi put žele da je upišu i uplove u svet muzike održaće se u četvrtak, 01. i petak, 02. juna u dva termina, od 10 do 12 i od 16 do 19 časova, dok upis u muzičko zabavište i prvi pripremni razred traje sve dok ima mesta u grupama i vrši se bez prijemnog ispita. Potrebni dokumenti koje roditelji treba da ponesu na polaganje su popunjen formular koji se može naći na sajtu škole, fotokopija dokumenta koji sadrži jedinstveni matični broj građana jednog od roditelja i uplatnicu za troškove polaganja prijemnog ispita koji iznose 700 dinara. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu da pročitaju na sajtu škole, u rubrici prijemni ispiti/upisi.

“Broj polaznika jeste ograničen, ali za muzičko zabavište i prvi pripremni razred nemamo prijemni ispit, a po našem iskustvu od ranijih godina u iste se javlja jako puno dece. Muzičko zabavište namenjeno je za uzrast dece predškolskog nivoa, odnosno 6 godina, dok je prvi pripremni razred u stvari prvi razred osnovne škole, kaže Dragana Nikolić, direktorica Muzičke škole. Naša sagovornica objašnjava da ukoliko dete nije išlo u muzičko zabavište, može da upiše i prvi i drugi pripremni razred, ali napominje da bi mališani osnovnu Muzičku školu trebalo da upišu do trećeg razreda osnovne škole. “Ukoliko žele da upišu našu školu u četvrtom razredu osnovne škole, onda su za ove klasične instrumente zakasnili, jer školovanje u Muzičkoj školi traje uglavnom šest godina i onda oni paralelno kada završe osmi razred u osnovnoj školi, završe i šesti razred u našoj školi i stiču pravo da upišu srednju”.

Učenici koji upisuju drugi pripremni razred imaju prijemni ispit koji podrazumeva proveru muzičkih sposobnosti, a deca treba da nauče jednu dečju pesmicu po izboru, po mogućnosti da bude neka poznata melodija, a nastavnici će zatim tapšanjem, sviranjem ili pevanjem zadavati određenu ritmičku figuru koju dete treba da ponovi. “Dakle nije ništa teško, nastavnici su vrlo ljubazni, sa puno iskustva, imaju lep pristup, tako da nema potrebe za većom temom. Deca u drugom pripremnom razredu dobijaju instrument u zavisnosti od uzrasta, do 09 godina i mlađi mogu da upišu violinu, violu, violončelo, gitaru, tamburu, klavir, harmoniku, flautu, obou, klarinet, saksofon, fagot, hornu, trubu, trombon, udaraljke, a kada postanu malo stariji, otprilike sa 11 godina, mogu se upisati na orgulje i kontrabas”, dodaje direktorica Muzičke škole.

U Osnovnoj muzičkoj školi postoji mogućnost i četvorogodišnjeg obrazovanja, u okviru kojeg učenici pohađaju solo i tradicionalno pevanje, koje mogu da upišu nešto starija deca. Solo pevanje mogu da pohađaju devojčice od 13, dečaci od 16 godina, dok tradicionalno pevanje može da se upiše već sa 10 godina. “Interesovanje dece za našu školu je prilično veliko, naročito ovih mlađih uzrasta, jer roditelji negde prepoznaju da je muzika važna za razvoj deteta i zaista ove dece uzrasta muzičkog zabavišta i prvog i drugog pripremnog razreda imamo jako mnogo, nekada čak ni nemamo mesta, dok se ovi stariji malo teže odlučuju, zato što možda nisu toliko upoznati sa planom i programom nego se desi da oni dođu na neki naš koncert, vide tu decu koja pevaju ili sviraju, svidi im se i tada dobiju želju da uče”, ističe Dragana Nikolić.