Ograničena upotreba mobilnog telefona tokom školskog časa – dobra praksa

Više škola u Srbiji je od početka nove školske godine uvelo zabranu korišćenja mobilnih telefona tokom nastave, a mnoge već imaju pravilo po kome se uređaji odlažu u kutije na stolu nastavnika, posebne boksove ili ormariće. U pojedinim evropskim zemljama, mobilni telefoni su čak potpuno zabranjeni u krugu škole. Šta o ovome misle obrazovne ustanove, a šta učenici?

Kud je đacima za čas zazvonilo, tu je mobilnim telefonima vreme odzvonilo. Prema važećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u Srbiji, korišćenje mobilnog telefona na času smatra se težom povredom obaveza učenika i za istu je zaprećen ukor direktora i ukor nastavničkog veća. Istim Zakonom propisana je autonomija ustanove koja podrazumeva autonomiju pri donošenju statuta, razvojnog plana, programa, godišnjeg plana rada, pravila ponašanja u ustanovi, korišćenje mobilnih i drugih elektronskih uređaja u edukativne svrhe i drugo.

Osnovna ideja o zabrani upotrebe mobilnih telefona tokom časa, osim ukoliko oni nisu neophodni za potrebu nastavnog procesa, je potekla zbog zloupotrebe istih. Zloupotrebe su se dešavale u smislu da su učenici bez dozvle snimali određeni čas, snimali jedni druge za vreme časa, u toku nastave slali poruke jedni drugima,… Sve to je rezultiralo čestim sastancima Tima za zaštitu od zlostavljanja i nasilja u školi. Mišljenja sam da treba da idemo u korak sa vremenom i da korisimo moderne tehnologije, nisam za potpunu zabranu telefona u krugu škole, ali mora da postoji vreme kada je dozvoljeno da se on koristi. Na stolu svakog nastavnika u našoj školi postoji prostor gde se uređaji odlažu, a posle časa ih đaci uzimaju i koriste za vreme školskog odmora”, objašnjava Dejan Anđelović, direktor OŠ “Kizur Ištvan”.

Da li će škola uvesti zabranu korišćenja mobilnih telefona u toku nastave u našoj zemlji je prepušteno isključivo odlući svake škole. U Osnovnoj školi „Kizur Ištvan“ pravilo je jasno – prilikom ulaska u učionicu, mobilni telefon odlazi na odmor u trajanju od 45 minuta. Ovu odluku pozdravljaju i đaci. Slažem se sa odlukom škole da telefon odlažemo kada uđemo u učionicu. Ne bismo trebali da koristimo telefone na času, kaže Miloš Stepanović. Mislim da je to veoma dobra odluka zato što nas telefoni prilikom časa ometaju i ne možemo da se skoncentrišemo na ono što nam nastavnici predaju, dodaje Miona Marić.

Prosvetni kadar se takođe slaže da je ovakva praksa neophodna, a neki od njih su je uveli još mnogo pre nego što je ona poslata „pravilo“ na nivou određene škole.

Taj telefon iz đačke torbe brzo iz prelazi u njihov džep, pa iz džepa pređe na sto, i onda kad ja nešto pričam oni su super skoncentrisani, a u istom momentu kada nekome od njih stigne poruka na telefon oni automatski zaboravljaju na to šta ja pričam i njihov fokus pažnje odlazi na to da vide koje šta lajkovao, prokomentarisao ili im poslao poruku preko društvenih mreža. Samim tim se gubi pažnja i ceo proces časa postaje narušen. Ja podržavam limitiranu upotrebu telefona i već dugo deca kada ulaze u moju učionicu odlažu svoje mobilne telefone u kutiju, koja stoji na mom stolu, i uzimaju nakon što se čas završi, priča Jasmina Milanković, nastavnica matematike u OŠ “Kizur Ištvan”.

Doneta odluka o zabrani upotrebe mobilnih telefona za vreme nastave, u pomenutoj subotičkoj školi, se odnosi i na decu i na nastavnike, osim ako on nije neophodan za potrebe nastavnog procesa o čemu odlučuju oni za katedrom. Budući da živimo u 21. veku, postoje digitalni udžbenici, kao i razne digitalne tehnike  i aplikacije koje se opravdano koriste u svrhu obrazovanja.  Međutim ukoliko neko krši dogovor o načinu upotrebe „pametnih uređaja“ koji je postignut u školi, postoje sankcije koje se, takođe, određuju na nivou svake pojedinačne škole. Ako se ova naša odluka ne poštuje postoje određene sankcije za učenike postoji takozvani pojačani vaspitni rad koji učeniku daje rok od mesec dana da on popravi svoje ponašanje, ako ne, onda idu određene vaspitno-disciplinske mere koje su dalje predviđene našim Pravilnikom. Pravilnik je napisan na nivou škole u skladu sa krovnim Zakonom i u saradnji sa Nastavničkim većem, Savetom roditelja i Školskim odborom. Sankcije se podjednako odnose i na đake i na nastavnike, dodaje direktor Anđelović.

Ova za neke novina, a za neke već ustaljena praksa, potekla je od peporuke Ministarstva prosvete, koja kaže da je potrebno da se sprovede jača kontrola oko upotrebe mobilnih telefona u obrazovnim ustanovama. Ukoliko se različite prakse u školama pokažu pozitivno, postoji ideja da ovako nešto postane obavezan “bonton” za svi srpskim đačkim klupama o čijem konačnom, jedinstvenom modelu, će se naknadno većati.