MKC “Nepker” učestvovao u projektu obuke mladih dobrovoljaca

Katolička omladinska fondacija iz Segedina, Fondacija “Integracija” iz Temišvara i Mađarski kulturni centar “Nepker”, sproveli su zajednički projekat Erazmus+ sa akcentom na redefinisanje volonterstva. Projekat se odvijao od 1. aprila 2022. do 31. marta ove godine, sa ciljem obuke mladih dobrovoljaca, jačanja njihove motivacije i promocije društvene odgovornosti.

Ciljna grupa projekta bili su mladi od 15 do 25 godina iz Subotice, Segedina i Temišvara, a za njih je organizovana trodnevna obuka u Domaseku u Mađarskoj u periodu od 25. do 27. jula. U jednogodišnjem projektu, mladi su mogli da primene znanja stečena tokom obuke u praksi na dva festivala kulture, a polaznici volonterske obuke volontirali su na Interetno festivalu u Subotici, gde su od 23. do 27. avgusta 2022. godine učestvovali u realizaciji kulturnih programa. Svrha 21. Intertno festivala je bila da prenese kulturne vrednosti, pomogne razvoj zajednice i predstavi Grad Suboticu, njegovu šarolikost i razvoj međuregionalnih odnosa.

Mladi dobrovojci su učestvovali i na Mađraskim Danima Temišvara od 23. do 25. septembra, a svrha festivala u Temišvaru je bila da predstavi i upozna mađarsku kulturu i tradiciju. Mladi koji su učestvovali u projektu vodili su radionicu rukotvorina i pomagali su u organizaciji. Iskustva stečena u projektu sumirana su u dve publikacije. Pre svega želim da pomenem nastavni plan i program Volonterske obuke koji sadrži materijale za obuku mladih. Publikacija može biti korisna za sve omladinske organizacije koje se bave volonterimam a druga publikacija je metodološka, u kojoj su predstavljeni istorijat, uloga, funkcije i karakteristike volontiranja. Fokus publikacije je predstavljanje metoda i praktičnih načina edukacije mladih volontera za društvenu odgovornost, istakla je projekt menadžerka Hajnalka Bodrogi. Završni događaj projekta održan je 28. marta, gde je pored prezentacije stručnih materijala, održana radionica za lokalne srednjoškolce.