Konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u AP Vojvodini za 2024. godinu

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2024. godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.

Na osnovu člana 11. Razdeo 13, čl. 22, 23, 25. i 26. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu („Službeni list APV”, broj 45/23), člana 2. stav 1. tačka 2. alineja 3. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti visokog obrazovanja, studentskog standarda i naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV”, broj 9/21) i člana 3. Pravilnika o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV”, broj: 57/23), Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost raspisuje konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju u APV za 2024. godinu.

Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.

Uslovi za sticanje prava na regresiranje troškova prevoza studenata su:

  • da ima prebivalište na području Grada Subotice,
  • da svakodnevno putuje na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja,
  • da nije korisnik usluge smeštaja u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata,
  • da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,
  • da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta,
  • da nije korisnik studentske stipendije i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava i drugih fondova i fondacija.

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

Za regulisanje prava za regresiranu mesečnu kartu student treba da ponesu:

  • fotokopiju lične karte,
  • potvrdu ustanove visokog obrazovanja da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta,
  • fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.

Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Subotice: www.subotica.rs, odnosno u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice.

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od 31. 01. 2024. do 13. 02. 2024. godine, od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije na tel: 024 626 928

 

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *