Ekonomska srednja škola upisuje 210 učenika

U novoj školskoj 2022/2023. godini, Ekonomska srednja škola “Bosa Milićević” će na srpskom jeziku, u okviru četvrtog stepena obrazovanja upisati učenike na smerove Ekonomski tehničar, Službenik u bankarstvu i osiguranju i Turistički tehničar, dok će na trećem stepenu upisati kombinovano odeljenje Kuvar – konobar. Na mađarskom nastavnom jeziku biće otvoreni smerovi Ekonomski tehničar, Turistički tehničar i jedno odeljenje Kuvara – konobara. Ukupno će biti upisano 210 učenika.

U školi ističu da se u poslednjih nekoliko godina obrazovni profili otvaraju u skladu sa interesovanjem đaka. Isti su značajno obnovljeni, a uveden je veći udeo praktične obuke u plan vaspitno – obrazovnog rada. Pored teorijskih predmeta, učenici u skladu sa obrazovnim profilom stiču znanje kroz virtuelno preduzeće, banku, osiguravajuće društvo ili turističku agenciju gde u kabinetima koji su hardverski i softverski opremljeni rade ono što bi konkretno radili u određenoj oblasti za koju se školuju, a u okviru škole postoji profesionalno opremljen restoran gde učenici imaju mogućnost obavljanja prakse.

“Na primer, ekonomksi tehničari kroz svoje školovanje pored svih standardnih predmeta imaju i one koji su vezani za kompletno poslovanje od osnivanja preduzeća, dokumentacije prijave za osnivanje u APR-u, uplatu osnivačkog uloga, knjiženje, poreske prijave…U virtuelnoj banci smo pre otprilike dve godine dobili od Euro banke u projektu “Škola kao nacrtana za Vas” milion i dvesta hiljada dinara, gde smo kompletno obnovili računare i instalirali identičan softver koji se koristi u poslovnicama, gde učenici mogu da obavljaju sve operacije koje se i inače obavljaju u bankama poput otvaranja tekućih računa, plaćanja, ovlašćenja, zatvaranja računa, a to se isto radi i sa deviznim poslovima, hartijama od vrednosti, kreditima. Oni tu vežbaju, a u nekom teorijskom smislu uče i principe odobravanja kredita. To isto važi i za virtuelno osiguravajuće društvo, dok je kod turističkih tehničara jedna od glavnih aktivnosti u onom praktičnom smislu sastavljanje aranžmana. Tu je potrebno poznavanje istorije, geografije, istorije umetnosti, ali i ekonomije. Kada je reč o smeru za kuvara i konobara, u školi imamo opremljenu kuhinju na profesionalnom nivou, imamo i restoran gde učenici mogu da vežbaju. Pored svega ovoga, oni odlaze i u preduzeća na praksu, uglavnom se teži da ta praktična komponenta bude zastupljena. Naša škola na ovim obrazovnim profilima daje znanja i veštine učenicima sa kojima se oni mogu zaposliti, a isto tako postoji teorijski deo koji ih priprema kasnije ukoliko žele da upišu fakultete ili visokoškolske ustanove”, kaže Imre Zombori, direktor Ekonomske srednje škole “Bosa Milićević”.

Ekonomska škola učestvovala je u ERASMUS projektu, u okviru kojeg će 15 učenika početkom maja posetiti Grčku i sprovesti dvonedeljnu profesionalne praksu, gde će odlaziti u preduzeća i kompanije i provoditi po nekoliko sati. “Pokušavamo da pored prakse koju imaju u Subotici, putem ovog projekta koji obezbeđuje sredstva za mobilnost profesora i učenika, radimo na tim međunarodnim praksama i razmeni iskustava”, dodao je Zombori.

Značaj praktičnog obrazovanja u ovoj školi prepoznat je još pre 15 godina u saradnji sa nemačkom organizacijom “GIZ”, koja je finansijski pomogla reformu obrazovanja u najrazličitijim zemljama. “Profesori Ekonomske škole su godinama radili na projektima i mi smo jedni od tvoraca smera Bankarski službenik. Suština reforme koja traje do sada je da se obrazovanje učenika okrene praksi, a ti novi smerovi su osmišljeni tako da se krenulo od Privredne komore, kada su poslodavci iz određenih oblasti iskazivali svoje potrebe, što je predstavljalo polazište za sastavljanje nastavnih planova. Profesori su učestvovali na brojnim seminarima na kojima su se metodološki osposobljavali za taj konkretan rad”, zaključio je Imre Zombori.