“Dani preduzetništva” u Tehničkoj školi “Ivan Sarić”

U Tehničkoj školi “Ivan Sarić” u toku su “Dani preduzetništva”, u okviru kojih će se sedam subotičkih kompanija predstaviti roditeljima, učenicima subotičkih osnovnih škola, ali i učenicima koji pohađaju neki od tehničkih smerova, kako bi prezentovali proces rada, mogućnosti zaposlenja nakon školovanja i uslove rada. Među kompanijama koje su se predstavile su Ametek, Norma grupa, Flender, Elektroremont i ATB Sever.

“Cilj ovog skupa je da malo približimo našu Industrijsku zonu, njene mogućnosti rada i da pokušamo da nagovorimo decu da što više uče i da ostanu u našem lepom gradu. Kompanija kojom ja rukovodim je u domenu proizvodnje elektro-mehaničkih pogona, a najviše tehnički obrazovanim mladim ljudima nudi prvo zaposlenje, pa onda razvoj i jedno lepo radno okruženje”, kaže Srđan Zorić iz kompanije “Ametek”.

Jedan od učenika koji je došao na prezentaciju je i Branislav Kosanović, koji pohađa 8. razred u bajmočkoj Osnovnoj školi “Vuk Karadžić”. “Nadam se da ću naučiti nešto novo o Tehničkoj školi “Ivan Sarić”, kojim poslovima mogu da se bavim, koje smerove upisuju. Možda ću upisati smer za elektrotehničara, nešto u vezi elektronike, programiranja”, kaže ovaj mladi Bajmočanin.

“Ovo nije prvi put da organizujemo Dane preduzetništva, a koncept je takav da smo pozvali sve kompanije sa kojima škola sarađuje, jer želimo da one prezentuju učenicima osnovnih škola i njihovim roditeljima šta oni nude našim učenicima kada oni uče kroz rad u određenoj kompaniji, šta je ono što od kompetencija i benefita mogu da steknu kada se kod njih naši učenici zaposle”, objašnjava Željko Rajčić, direktor Tehničke škola “Ivan Sarić”. Prema njegovim rečima, iskustva sa prethodnih manifestacija su pokazala da roditelji i deca treba da budu više upoznati sa kompanijama koje posluju u našem regionu, njihovom delatnošću i obrazovnim profilima koji učestvuju u radu tih kompanija, a za koje u ovoj školi obrazuju učenike.