Tehničar za dizajn u mašinstvu – novi obrazovni profil u Tehničkoj školi “Ivan Sarić”

Tehnička škola “Ivan Sarić” u novoj školskoj godini upisaće 420 učenika, u osam odeljenja na srpskom i šest na mađarskom nastavnom jeziku. Na području rada Elektrotehnika upisivaće se samo profili na četvrtom stepenu obrazovanja i to po jedno odeljenje za tehničara informacionih tehnologija, elektrotehničara računara i tehničara mehatronike na oba nastavna jezika sa po 30 učenika. U oblasti saobraćaja, biće otvoreno jedno odeljenje za tehničara drumskog saobraćaja, dok će na trećem stepenu biti upisano po jedno odeljenje vozača motornih jezika. Pored toga, planirano je još jedno odeljenje na četvrtom stepenu na srpskom nastavnom jeziku, a to je tehničar unutrašnjeg transporta.

“Zašto vozače, zato što smo uvideli da oni jako fale u državi, naročito u našoj regiji i velika je potreba privrede. Zbog toga smo odlučili da krenemo u pravcu da imamo još jedno odeljenje ovog smera, naročito ako gledamo u smeru da vozač motornih vozila nakon završetka školovanja dobije i CPC uverenje koje oni moraju da imaju, a koje spada pod obavezu. Osim toga dobijaju vozačku dozvolu za kamion koji je do 12 tona i sve u svemu kad se zbroji, to je oko 300 – 400.000 dinara, ako ne i više, jedan vozač bi danas to trebao da plati, a naš učenik kroz školovanje to dobije. Tako da smo išli u pravcu da zadovoljimo potrebe privrede što se tiče vozača, ima velikih potreba za zaposlenjem i non stop nas kontaktiraju kompanije baš povodom tog profila”, kaže direktor škole Željko Rajčić.

Na području rada Mašinstvo i obrada metala, na srpskom nastavnom jeziku biće otvoren novi obrazovni profil Tehničar za dizajn u mašinstvu. Prema planu obrazovanja, kako ističe direktor Tehničke škole “Ivan Sarić”, učenik koji upiše ovaj smer moraće da ima sklonosti ka umetnosti. “On će već u prvoj godini imati smer crtanja, vajanja i slikanja, gde će vežbati likovnu kulturu, u drugoj godini pohađaće predmet vezan za teoriju forme, gde će se opet provlačiti likovna kultura, a pored toga učiće 2D i 3D tehnologiju crtanja, nekoliko vrsta zavarivanja, CNC tehnologiju, a na kraju izrađivaće predmete na 3D štampaču. Tehničar dizajna u mašinstvu je profil koji je potreban, jer jednostavno dizajn ima sve veće učešće u samoj prodaji određenog proizvoda, tako da će učenici sa ovim zanimanjem moći da se zaposle u auto ili metalskoj industriji, dakle bilo gde gde je dizajn neophodan i dotiče se mašinstva.”

U novoj školskoj godini, na mađarskom jeziku biće otvoren smer tehničar za kompjutersko upravljanje na CNC mašinama, dok će na srpskom jeziku na trećem stepenu, učenici moći izabrati dva profila u jednom odeljenju u okviru dualnog obrazovanja, smer bravar – zavarivač i operater mašinske obrade. U ovom odeljenju biće upisano po 15 učenika. “Za zavarivača imamo podršku kompanija i svi učenici će ići na praktičnu obuku, dok za operatera mašinske obrade imamo podršku za šest učenika i čekamo da nam se javi još kompanija. Ukoliko ne budemo imali podršku za sve učenike, deo njih će praktičnu obuku obavljati u školi”. Naša škola svake godine sagledava situaciju u privredi, a Plan upisa formiramo na osnovu onoga što je potrebno privredi, našem okrugu, gledamo koje su želje učenika i roditelja i pratimo kompletnu situaciju. Svake godine gledamo da upisujemo profile koji su potrebni i interesantni”, naglašava Željko Rajčić.

Što se tiče potrebnog broja bodova za upis nekog od željenih smerova u ovoj školi, za tehničara informacionih tehnologija potreban je najveći broj poena, 90, za smer elektrotehničar računara nešto manje, oko 79 – 80, za tehničara drumskog saobraćaja 75, dok je za bilo koji smer na trećem stepenu potrebno iznad 50 poena.