„Trilogija duše“ Tatjane Dragičević Radičević

U subotu, 20. maja u Srpskom kulturnom centru „Sveti Sava“ u 19 časova, održaće se pesničko veče a ovom prilikom Tatjana Dragičević Radičević predstaviće svoju zbirku pesama „Trilogija duše“.
„Knjiga pesama Tatjane Dragičević Radičević „TRILOGIJA DUŠE“, uzbuđuje i dovodi u razmišljanje gde uvrstiti njenu uzburkanu i nadasve refleksivnu poetsku građu. Ona je nekad na samom vrhu iskazne reči, da bi u isti mah sa iste pozicije izrekla manje značajnim stilom zamišljene teme i doživljaje. No u svemu tome misao i polet pesme ne menja svoju nadahnutu opredeljenost, već joj daje veći podsticaj i veću prodornost. Iako je podeljena u tri ciklusne celine koje se u punoj meri prožimaju i čine spoj sa različitim poetskim izražajnim i inspirativnim sadržajem. Istančanost ritmičko – melodijskog stila, daje ovoj poeziji bogatu strukturu govora kao izraza primetne refleksivne poruke. Bilo da razmišlja o samom stilu života u sklopu optimističkog uzletnog sveta, ili nekom drugom odnosu pesnikinja često svodi pesmu jednom kraju kao neminovnom svršetku čina. I kada je reč o emotivnom ili osećanju trenutnog uzbuđenja u poeziji Tatjane Dragičević Radičević prisutni su tonovi sveopšteg cirkularnog protoka poletnog zgusnutog mišljenja.“- Lazar Radovanović
***
Tatjana Dragičević Radičević, rođena je 1969. godine i živi na Paliću. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu,a zvanje doktora ekonomskih nauka stekla je 2005. godine. Radi kao univerzitetski profesor. Dugogodišnji je član Književnog kluba SKC“Sveti Sava“