Otvoren Konkurs za prijem novih pesama HosanaFest-a 2023

Organizacioni odbor HosanaFest-a, raspisao je Konkurs za prijem novih pesama za 18. Festival koji će se održati u nedelju 08. oktobra 2023. godine u Subotici, pod sloganom “Rastimo u vjeri i množimo ljubav”.

Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. aprila, pesme tematski moraju imati hrišćanski karakter, ne smeju trajati duže od 4 minuta i ne smeju biti već objavljene niti javno izvođene. U prijavi je potrebno da budu potpisani autori muzike, teksta i obrade.

Prijava na Konkurs dostavlja se na CD-u ili putem elektronske pošte, obavezno mora sadržati demo snimak pesme, tekst i kraću biografiju izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.), a potrebno je navesti zajednicu u kojoj se deluje i potvrdu sveštenika. Važna napomena je da autor i glavni izvođač pesme ne smeju biti mlađi od 16 godina, a vokalno-istrumentalni sastav ili zbor ne sme imati više od 15 osoba.

Radove je potrebno poslati ili dostaviti na adresu “HosanaFest 2023.” Limska 3, 24000 Subotica Vojvodina – Srbija, ili na e-mail: hosanafest@yahoo.com. Rezultati Konkursa autorima će biti javljeni do 20. aprila, a izvođači čije se pesme uvrste u program Festivala, potrebno je da studijski snimak i matricu iste dostave u roku do 60 dana. Više informacija zainteresovani mogu dobiti na internet stranici Festivala ili putem telefona na broj: +381(0)64/4616-394.