Konkurs za izbor najlepše prelje i preljske pesme Velikog prela 2023.

Hrvatski kulturni centar “Bunjevačko kolo” i Organizacioni odbor “Veliko prelo”, objavili su Konkurse za izbor najlepše prelje i najbolju preljsku pesmu Velikog prela 2023. godine, koje će se održati 28. januara.

Prijavu za najlepšu prelju moguće je predati putem e-maila hkcbunjevackokolosubotica@yahoo.com ili putem FB stranice “HKC Bunjevačko kolo” do 21. januara, a uz prijavu je potrebno dostaviti ime i prezime, mesto stanovanja, godinu rođenja i kontakt telefon. Prelja mora biti obučena u bunjevačku narodnu nošnju, a za izbor iste postoji mogućnost konsultacija sa organizatorom.

Napisane preljske pesme potrebno je poslati na e-mail adresu hkcbunjevackokolosubotica@yahoo.com ili poštom na adresu HKC “Bunjevačko kolo”, Preradovićeva br. 4, 24000 Subotica, sa naznakom “za Veliko prelo 2023”. Uz prijavu je potrebno napisati ime autora pesme, kontakt telefon, adresu i e-mail. Pesma mora biti napisana na hrvatskom jeziku ili na bunjevačkoj ikavici sa temom koja je vezana za prelo, zimu, praznike, bunjevačke običaje i slično. Konkurs je otvoren do 19. januara.