Otvoren konkurs HosanaFesta 2022.

Organizacioni odbor HosanaFesta 1. februara otvorio je konkurs za prijem novih kompozicija, koji će biti otvoren do 1. aprila. Festival će biti održan 9. oktobra 2022. u Subotici.

Festival hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest je humanitarnog i ujedno takmičarskog karaktera a ove godine održaće se pod sloganom „Budi čudo što čuda čini“.

Uslovi konkursa:

  • kompozicije tematski moraju imati hrišanski karakter i ne smeju biti već objavljene niti izvođene
  • trajanje kompozicije ne sme preći 4 minute;
  • autori muzike, teksta i obrade trebaju biti uredno potpisani;
  • autor i glavni izvođač pesme ne smeju biti mlađi od 16 godina;
  • u vokalno-instrumentalnom sastavu ne sme biti više od 15 osoba.

Prijava na konkurs  dostavlja se na CD-u ili putem elektronske pošte, a obavezno mora sadržati:

  •  demo snimak pesme (snimak ne mora biti studijski, ali muzičko-produkcijski treba da bude bšto sličnija izvedbenoj verziji) – pesma može biti poslana i u mp3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps;
  • tekst pesme (preporučuje se u word formatu);
  • kraću biografiju izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, mrežna stranica i sl.), te navedenom zajednicom u kojoj deluje;
  • potvrda svećenika.

Prijave koje ne budu ispunjavale navedene uslove, kao i kompozicije upitne originalnosti neće se razmatrati.

Autori slanjem kompozicije garantuju za njenu originalnost, te daju svoju saglasnost za izdavanje iste e na festivalskom CD-u. Naknadno utvrđivanje neoriginalnosti kompozicije povlači za sobom sankcije određene pravilnikom HosanaFesta. Prijavljene kompozicije ne mogu se povući, niti će biti vraćene. Rezultati konkursa objaviće se do 20. aprila a zvođači čije kompozicije budu uvrštene u program Festivala, treba studijski snimak kompozicije, kao i njenu matricu da dostave u roku od 60 (šezdeset) dana po objavljivanju rezultata.

Redosled nastupa na Hosanafestu određuje festivalski Organizacini odbor. Radovi se mogu poslati ili dostaviti na adresu: HOSANAFEST, Limska 3, 24000 Subotica, Vojvodina, Srbija (tel: +381 (0)62244974) ili na adresu e-pošte: hosanafest@yahoo.com.