Kultura

Otvoren konkurs HosanaFesta 2022.

Organizacioni odbor HosanaFesta 1. februara otvorio je konkurs za prijem novih kompozicija, koji će biti otvoren do 1. aprila. Festival će biti održan 9. oktobra 2022. u Subotici.

Festival hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest je humanitarnog i ujedno takmičarskog karaktera a ove godine održaće se pod sloganom „Budi čudo što čuda čini“.

Uslovi konkursa:

  • kompozicije tematski moraju imati hrišanski karakter i ne smeju biti već objavljene niti izvođene
  • trajanje kompozicije ne sme preći 4 minute;
  • autori muzike, teksta i obrade trebaju biti uredno potpisani;
  • autor i glavni izvođač pesme ne smeju biti mlađi od 16 godina;
  • u vokalno-instrumentalnom sastavu ne sme biti više od 15 osoba.

Prijava na konkurs  dostavlja se na CD-u ili putem elektronske pošte, a obavezno mora sadržati:

  •  demo snimak pesme (snimak ne mora biti studijski, ali muzičko-produkcijski treba da bude bšto sličnija izvedbenoj verziji) – pesma može biti poslana i u mp3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps;
  • tekst pesme (preporučuje se u word formatu);
  • kraću biografiju izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, mrežna stranica i sl.), te navedenom zajednicom u kojoj deluje;
  • potvrda svećenika.

Prijave koje ne budu ispunjavale navedene uslove, kao i kompozicije upitne originalnosti neće se razmatrati.

Autori slanjem kompozicije garantuju za njenu originalnost, te daju svoju saglasnost za izdavanje iste e na festivalskom CD-u. Naknadno utvrđivanje neoriginalnosti kompozicije povlači za sobom sankcije određene pravilnikom HosanaFesta. Prijavljene kompozicije ne mogu se povući, niti će biti vraćene. Rezultati konkursa objaviće se do 20. aprila a zvođači čije kompozicije budu uvrštene u program Festivala, treba studijski snimak kompozicije, kao i njenu matricu da dostave u roku od 60 (šezdeset) dana po objavljivanju rezultata.

Redosled nastupa na Hosanafestu određuje festivalski Organizacini odbor. Radovi se mogu poslati ili dostaviti na adresu: HOSANAFEST, Limska 3, 24000 Subotica, Vojvodina, Srbija (tel: +381 (0)62244974) ili na adresu e-pošte: hosanafest@yahoo.com.