Javni poziv za pružanje standardizovane usluge mentoring sektorirma prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije je raspisala Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini“

Cilj projekta jeste unapređenje poslovnog ambijenta i podrška nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to:
•    industrija mašina i opreme
•    prehrambena industrija
•    drvna i industrija nameštaja
•    industrija gume i plastike

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje.

Rok za prijavu je 26. april 2024. godine.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 18. marta  2021. godine;
•    da obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije i to:  industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS i RRA Panonreg
Informacije se mogu dobiti i lično, u kancelariji agencije na Otvorenom univerzitetu, Trg cara Jovana Nenada 15, 024/554-107

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *