UG Solidarnost: Ženama je potrebno da se sindikalno organizuju

Aktivisti Udruženja “Solidarnost” i “Centar Tito”, svim ženama čestitali su 8. mart na danas održanoj konferenciji za medijе, gde su simbolično o svom položaju govorile žene.

Po nama  žena je danas još više eksploatisana, socijalne razlike se povećavaju a žena je stub društva i porodice. Naša udruženja imaju nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja, a to nasilje se slabo smanjuje, rekao je Mikloš Olajoš Nađ, prepustivši reč „drugaricama“ koje su govorile na temu položaja žena.

Položaj žena danas je težak, a za bolji mogu se izboriti samo ako se sindikalno organizuju, smatra Eržika Olajoš Nađ i tvrdi da su žene danаs mnogo opterećenije. Žena danas malo vremena provodi sa porodicom dok većinu dana provede na poslu. Mi se zalažemo za ukidanje rada nedeljom i za normalne dnevne, nedeljne i godišnje odmore.

Katalin Urban smatra da biti domaćica danas nije ni malo lak posao, а kada na sve to dodamo današnju zaposlenost dobijamo nervozne i žene pod stresom kojima vremenom zdravlje trpi.

Nijedna žena nije super žena. Imamo porast teških oboljenja kod žena a kada se razbole one su na teretu porodice. Ceo život se promeni i tada postaju nevidljive  za državu, državne ustanove i društvo. Ne treba samo jednom godišnje da se poštuju žene nego svih 365 dana u godini jer one su svih tih dana posvećene porodicama, poslodavcima i državi.

Ruža Stantić, penzionerka živi sa penzijom od 15.000 dinara, а 5000 dinara izdvaja samo za lekove i kaže da niz godina ne može da ostvari materijalnu pomoć na koju ima pravo. Treba poštovati ženu jer ona je majka i kraljica, rekla je još Ruža.