DruštvoAktuelno

Tokom jesenje akcije odvoženja kabastog otpada građani odložili 920 tona smeća

Tokom akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstva, koja je održana od 26. septembra do 08. decembra u organizaciji JKP “Čistoća i zelenilo”, kako bi se građani oslobodili suvišnog smeća u svojim dvorištima, na tavanima, u garažama i drugim objektima, prikupljeno je 3.285 metara kubnih otpada, odnosno oko 920 tona.

Tokom akcije koja je trajala nepuna tri meseca, u svim gradskim i prigradskim mesnim zajednicama postavljeno je i ispražnjeno 839 kontejnera zapremine pet kubnih metara.

“Ova akcija služi da ne dolazi do stvaranja divljih deponija i da građani sav svoj kabasti otpad odlože na primeren način. Odziv je bio jako dobar, a moram da napomenem da građani mimo ovih akcija sav neopasni otpad iz svojih domaćinstava u količini do 500 kilograma sopstvenim prevozom mogu doneti na telo Gradske nesanitarne deponije Aleksandrovačka bara”, kaže Nikola Jovičić, rukovodilac RJ “Planiranje i razvoj” u JKP “Čistoća i zelenilo”.

Prema njegovim rečima, iako su akcije namenjene za odlaganje kabastog otpada, građani u kontejnere između ostalog odlažu i šut, lišće, granje, ali i sav ostali komunalni otpad. “Neko naše iskustvo je da više smeća imamo u proleće, zato što se tokom zime nagomila otpad po tavanima, šupama i garažama. Tokom akcije koje je organizovana u proleće je sakupljeno 1.130 tona, a u ovoj jesenjoj akciji je bilo nešto manje”, dodao je Jovičić.