Aktivirajte besplatnu uslugu “Moj EKO račun”

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica pozvalo je svoje korisnike da u par jednostavnih koraka aktiviraju besplatnu uslugu „Moj EKO račun“ popunjavanjem i slanjem Izjave o njenoj aktivaciji. Ova usluga, namenjena samo fizičkim licima, daje mogućnost da svaki Vaš račun bude ispostavljen putem elektronske pošte, kao i da u svakom momentu bude dostupan za preuzimanje na sajtu: www.cistoca-su.co.rs/moj-eko-racun.

Aktiviranjem ove usluge i smanjenom potrošnjom papira, svi zajedno doprinosimo očuvanju životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svesti, poručuju iz gradske Čistoće.

Kompletan postupak je prikazan kroz fotografije.