Subotica dobija novu parkovsku površinu

Subotica važi za jedan od najzelenijih gradova u Srbiji koji čine brojni parkovi, drvoredi, dečija igrališta, zelene površine ali i sve popularniji kružni tokovi, koji pre svega imaju za cilj da omoguće bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Prema podacima Radne jedinice Zelenilo JKP “Čistoća i zelenilo”, u našem gradu postoji 8 kružnih tokova, 6 parkovskih površina, a zasađeno je oko 10 hiljada stabala. Sve pomenute lokacije zaposleni u pomenutoj jedinici održavaju u skladu sa programom rada.

“U nadležnosti radne jedinice je pre svega održavanje travnjaka. Delimo ih u tri kategorije, košenje prvorazrednih, drugorazrednih i trećerazrednih travnjaka, zatim poslove uklanjanja lišća u travnjacima, parkovima, igralištima, na uličnim pojasevima gde radimo i na košenju. Održavamo ukrasno šiblje, cveće, staze u gradu koje se tiču odstranjivanja korovskih biljaka, drvorede i stabala koji su u sistemu javnih zelenih površina, a bavimo se i obnavljanjem javnih zelenih površina i košenjem puteva”, ističe rukovodilac Borislav Jakemiv. U prvom delu godine započinje se sa uklanjanjem lišća, a u skladu sa vremenskim prilikama i vegetacijom trave vrši se košenje travnjaka. Paralelno sa tim rade se poslovi koji su vezani za održavanje šiblja i cvetnih leja, orezivanje, pripremu i ogrtanje ruža, a zatim se kreće u proces zalivanja svih sadnica. Početkom godine aktuelna je i sadnja ne samo ukrasnih biljaka nego i stabala, zatim se radi na njihovom orezivanju koje se sprovodi do kraja aprila, a kasnije od septembra do decembra, dok se košenje površina vrši od aprila do najkasnije novembra.

U programu održavanja JKP “Čistoća i zelenilo” je 8 kružnih tokova koji se nalaze u Bajnatskoj ulici, Braće Radić, Matka Vukovića, na Aleji maršala Tita, Majšanskom putu i u ulicama Partizanskih baza i Ivana Antunovića. “Građani nas često pitaju za kružne tokove u Žedniku i kod Industrijske zone, međutim Čistoća nije zadužena za njihovo održavanje. Što se tiče kružnih tokova koji su u našem sistemu, na nekima je posađena kombinacija ukrasnog šiblja i trave ili cveća koje sadimo od maja, što spada u prolećnu sadnju i na jesen u oktobru mesecu. Redovno se kose kružni tokovi, zasadi se redovno kontrolišu, a ukoliko je došlo do sušenja biljaka, naša obaveza je da to odmah zamenimo. Gledamo da sadnice budu atraktivne i ono što je karakteristično za naše područje. To se odnosi i na cveće, dakle nešto što će biti lepo ljudima kada prođu u vožnji ili se šetaju. Vodimo računa da se kružni tokovi redovno okopavaju i zalivaju”, objašnjava Jakemiv.

U Subotici prema procenama ima oko 10.000 stabala, međutim još uvek ne postoji formalan katastar stabala, a u Čistoći rade na njegovom formiranju. Što se tiče njihovog održavanja, u preduzeću se trude da svake godine programom održavanja bude obuhvaćen što veći broj ulica kada je reč o poslovima koji se tiču orezivanja drveća. “Uvek ima oko 1.500 stabala koje se godišnje orezuju. Neka dinamika kojom radimo je da se ista orezuju na svake četiri godine, a između tog perioda se vrši skidanje donjih grana, izbojaka koji smetaju fasadama i prolaznicima. Vodimo računa o tome, prati se da li su stabla trula ili ih je potrebno vaditi i nekako gledamo da odmah reagujemo pri pojavi nekih nepravilnosti. Tako smo na primer ispred službenog ulaza u Gradsku kuću reagovali, iako je izgledalo nepopularno, pa smo dva stabla morali da sasečemo do određene visine, zato što su predstavljala opasnost da će se srušiti na prolaznike. Uočili smo da su trula, na sam dodir su se ljuljala, tako da smo preventivno oslobodili krošnje. Stabla koja izvadimo gledamo da odmah zamenimo. Pratimo stanje i po potrebi nabavljamo slična ili ista stabla koja su odgovarajuća. Osim kupovine imamo i donacije koje usmeravamo na atraktivne lokacije poput Prozivke i Dudove šume”, dodaje naš sagovornik.

Subotica broji šest parkovskih površina, od kojih su dva najveća, Prozivka i Dudova šuma. Osim toga tu su i park Ćirila i Metodija, onaj kod Buvljaka, Talaši kod SUP-a i park Ferenca Rajhla. Akcenat na njihovom održavanju se pre svega ogleda u košenju trave, uklanjanju lišća, održavanju stabala, sadnji novih sadnica i zalivanju i okopavanju. “Svedoci smo da su parkovi danas sve više atraktivni za građane za šetnju, rekreaciju, sportske aktivnosti i mislim da će naglasak u budućnosti biti upravo na parkovskim površinama i zelenim delovima, gde će građani provoditi svoje vreme”, zaključuje Borislav Jakemiv.

U narednom periodu naš grad dobiće još jednu parkovsku površinu u mesnoj zajednici Mali Bajmok, na prostoru koji je oivičen Fočanskom i Batinskom ulicom. Pripremljena je zemljana površina, a u toku su radovi na sadnji biljaka. Reč je o površini koja nije dugo održavana, a u JKP “Čistoća i zelenilo” ističu da će i u budućnosti raditi na ozelenjavanju parka i njegovom  održavanju.