Subotica je bila domaćin programa “Naučnice i preduzetnice na istom zadatku”

Subotica je bila domaćin Okruglog stola “Nauka i privreda su ženskog roda”, koji je u petak, 28. oktobra održan u organizaciji Udruženja naučnica Srbije “SRNA”, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Ovaj događaj predstavlja poslednju fazu u okviru programa pomenutog udruženja pod nazivom “Naučnice i preduzetnice na istom zadatku” i završetak osmomesečnog programa, koji ima za cilj osnaživanje, motivisanje i ohrabrivanje žena da se bave preduzetništvom, a  naučnice da rezultate svog naučnog rada prezentuju i realizuju u privredi i na taj način doprinesu opštem društvenom razvoju.

“Naučnica, istraživačica i studentkinja je generalno više nego što je studenata, istraživača i naučnika, međutim na tim liderskim i rukovodećim pozicijama u preduzetništvu još uvek je manji broj žena i zbog toga je važno osnažiti i ohrabriti ih da krenu tim putem upravo ovim programom i aktivnostima, okruglim stolovima i panel diskusijama, gde se susreću nauka i privreda, gde možemo da ohrabrujemo i jedne i druge da se povezuju, udružuju, pomažu jedne drugima i da zajedno rade na istom zadatku”, rekla je prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović, predsednica udruženja “SRNA”.

“Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržava uključivanje žena u sve privredne tokove i ja se zahvaljujem udruženju SRNA koje na najbolji mogući način predstavlja ono što mi hoćemo da postignemo ovim programom, a to je da privreda primeni nauku, jer imajući u vidu savremene trendove, ukoliko ne primenimo više naučnih dostignuća i ne budemo mnogo brži, bojim se da će nam čitava privreda ustvari biti stari zanat, a sa druge strane da nauka nađe svoj put primene u privredi, a ne da govorimo o nečemu što je apstraktno, što se dešava samo u laboratoriji ili na fakultetu, što nema nikakve veze sa stvarnim životom”, istakao je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Naša ideja je da te dve stvari spojimo jer i privreda i nauka su ženskog roda, imaju jako mnogo sličnosti, a ideja svega ovoga jeste da posle svega imamo veći broj preduzetnica, da budemo sretni i da u narednom periodu ne govorimo o ženskom preduzetništvu, jer ono nije odrednica pola nego ljudske osobine, da zaposlimo što veći broj ljudi, da govorimo o tome koliko je uspešna privreda na teritoriji Republike Srbije i Vojvodine i da povećamo broj pronalazaka koji je u ovom trenutku jako mali, a koji se primenjuju u praktičnoj privredi”, dodao je Ivanišević.

Kako je naglasio, do sada je obezbeđeno preko 175 miliona dinara sredstava koja su direktno plasirana ženama preduzetnicama i to je uspeh kakav do sada nije ostvaren na teritoriji Vojvodine. “Ideja pokrajinskog sekretarijata je da kada se govori o ženama preduzetnicama, pomaže se preduzeću kojim je žena upravljač, a ne preduzeća gde je neko otvorio firmu na ime svoje žene. Mi insistiramo da isključivo žena mora biti upravljač i da je zaposlen veći broj žena i kroz to smo u prethodne dve godine uspeli da uložimo pomenuti novac, na šta sam ja posebno ponosan”, rekao je Ivanišević.

Prvi deo programa “Naučnice i preduzetnice na istom zadatku”, realizovan je na Sajmu preduzetništva i starih zanata u martu mesecu, a nakon toga na 89. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Treći deo bio je predstavljen na 12. Dunavskom Biznis forumu, a u Subotici je održana poslednja faza ovog programa.