Subotica dobila više od 17.000 „plavih kanti“ za komunalni otpad

U Subotici su danas između Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, grada Subotice i opština Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka i Novi Kneževac zaključeni ugovori o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada – kanti i kontejnera za komunalni otpad.

Ugovore je, u Plavoj sali Gradske kuće, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, potpisao sa gradonačelnikom Subotice Stevanom Bakićem, kao i sa predsednicima pet opština koje takođe gravitiraju ka Regionalnoj deponiji. Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio da Subotica na osnovu ovog ugovora dobija 17.230 plavih kanti zapremine 120 litara i 35 zelenih kontejnera zapremne 1.100 litara.

„Dobijanjem ove opreme uvodimo nove korisnike u sistem prikupljanja komunalnog otpada. Nove kante i kontejneri će doprineti većem komunalnom redu u našem gradu, kvalitetnijoj zaštiti životne sredine i lakšem odvoženju komunalnog otpada“ – rekao je gradonačelnik Bakić.

Podsetio je da je Regionalna deponija Subotica, nakon prethodno pribavljene upotrebne i vodne dozvole, početkom novembra prošle godine, dobila i integrisanu dozvolu izdatu od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

„Zahvaljujući toj dozvoli Regionalna deponija pored komunalnog otpada može da upravlja i industrijski neopasnim otpadom. To znači da će u narednih deset godina ovaj sistem za upravljanje otpadom, smešten između Bikova i Oroma, moći da sarađuje sa industrijom i sklapa poslove sa trećim licima“ – naglasio je Bakić.

 

On je u ime Grada izrazio zahvalnost Pokrajinskoj vladi na dobijenoj opremi za sakupljanje i reciklažu otpada.

„Uskoro sledi rekonstrukcija i proširenje Bikovačkog puta. To nije mala investicija, već investicija čija vrednost iznosi oko 450 miliona dinara. To znači da će, pored kvalitetnijeg i bezbedijeg saobraćaja, biti olakšan i transport komunalnog i industrijski neopasnog otpada od grada do Regionalne deponije“- zaključio je gradonačelnik on.

Pokrajinski sekretar Nemanja Erceg je rekao da je dodelom 17.230 plavih kanti gradu Subotici zaokružena primarna separacija po principu „dve kante“, odnosno plavih za suvi otpad i zelenih kanti, koje su dodeljene prošle godine, za mešoviti komunalni otpad.

„Na ovaj način ćemo pospešiti rad Regionalne deponije, podići stepen iskorišćenosti i ispuniti sve one naše obeveze koje slede iz Poglavlja 27. S druge strane, jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju ka Regionalnoj deponiji danas su potpisale ugovor za nedostajuće zelene kante za sakupljanje mešovitog komunalnog otpada, to su kante od 120 litara i deo kontejnera. Iskoristio bih ovu priliku da najavim da ćemo do kraja godine i ostalim lokalnim jedinicama lokalne samouprave iz ovog regiona obezbediti i plave kante od 120 litara, čime ćemo u ovaj region – koji je prvi ishodovao integrisanu dozvolu po svim standardima i svim pratećim sadržajima, a to je svakako najzahtevnija linija za separaciju otpada – uvesti i primarnu separaciju, gde do sada nismo imali osim reciklažnih ostrva. Tako će jedan od 27 regiona biti kompletno opremljen po evropskim standardima. To znači da mi i te kako možemo da ispunimo postavljene ciljeve i mi ćemo već od sledeće godine krenuti u izgradnju novih regionalnih sistema za upravljanje komunalnim otpadom na teritoriji AP Vojvodine“ – naglasio je Erceg.

On je dodao da je planirano da se u budžetu AP Vojvodine za 2024. godinu opredele nova sredstva za podršku lokalnim samoupravama na području AP Vojvodine u nabavci novih autosmećara.