Raspisana tri nova konkursa u oblasti zapošljavanja

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je tri nova konkursa resornog sekretarijata u oblasti zapošljavanja, ukupne vrednosti 31,5 miliona dinara. Konkursi se odnose na sprovođenje mere stručna praksa, mere samozapošljavanja i javne radove u AP Vojvodini.

Javni pozivi za meru samozapošljavanja i meru stručne prakse biće otvoreni  do 3. juna, a rok za podnošenje prijava potencijalnih izvođača javnih radova ističe 19. maja. Za meru samozapošljavanja, nezaposlenim licima opredeljenim za pokretanje privatnog biznisa u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine, odobrava se subvencija u iznosu od 300 hiljada dinara. Za javne radove kao meru aktivne politike zapošljavanja, pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koja imaju status pravnog lica koji su  upisani u APR.

Projekti javnih radova traju do 4 meseca, a oblasti u kojima se sprovode su socijalne i humanitarne delatnosti, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, održavanje i zaštita životne sredine i prirode i kultura i turistička delatnost. Javni poziv za stručnu praksu namenjen je licima koja su na evidenciji NSZ na teritoriji Vojvodine, diplomirala su prošle godine na osnovnim akademskim studijama u obimu 240 ESPB bodova, sa prosekom 9,5-10 i nemaju radnog iskustva u struci. Cilj ove mere je osposobljavanje za samostalan rad u struci.

Stručna praksa traje 12 meseci, a licima se isplaćuju sredstva na mesečnom nivou u iznosu od 60 hiljada dinara na ime novčane naknade i troškova prevoza. Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška,  podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.