77,5 miliona dinara za tri Konkursa za zapošljavanje i stručnu praksu

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu, za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, a u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja, Sekretarijat je u novom ciklusu javnih konkursa u oblasti zapošljavanja opredelio sredstva u ukupnom iznosu od 47,5 miliona dinara za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Pokrajine. Konkursi su raspisani sredinom ove nedelje, a imaju različit rok trajanja. Sporazum o saradnji potpisali su dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.

Govoreći o pojedinostima svakog od pomenutih konkursa, pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević je istakao da je Javni poziv za samozapošljavanje raspisan na ukupan iznos od 15 miliona dinara, pri čemu će 50 nezaposlenih lica moći da ostvare pravo na subvenciju u pojedinačnom iznosu od 300.000 dinara. Pored toga, raspisan je i Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u 2022. godini, kojim se poslodavcima sa teritorije Vojvodine omogućava zapošljavanje ukupno 60 nezaposlenih lica uz subvenciju od 250.000 dinara po zaposlenom. Javni konkurs za finansiranje sporovođenja javnih radova na teritoriji Vojvodine raspisan je na 7,5 miliona dinara i namenjen je udruženjima građana, za angažovanje oko 50 nezaposlenih lica, sa omogućenom realizacijom javnih radova na teritoriji AP Vojvodine.

,,Sekretarijat je sa Nacionalnom službom za zapošljavanje usaglasio pozive, odnosno sa Nacionalnom strategijom za zapošljavanje koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Cilj nam je da nezaposlenost bude na evropskom, a nadamo se i ispod evropskog proseka. Prošlogodišnji iznos po svim konkursima je bio oko 45 miliona dinara, dok u ovoj godini govorimo o 77,5 miliona dinara za razne programe. Smatram da je to veliki napredak i time se pokazuje posvećenost Pokrajinske vlade i Sekretarijata sa NSZ. Težište jeste na novom zapošljavanju i samozapošljavanju, te na razvijanju preduzetničkog duha“, rekao je Ivanišević, istakavši da postoji mogućnost na ovim konkursima da lica koja su zaposlena na određeno vreme, poslodavac konkurišući zaposli ta lica na neodređeno vreme. Ivanišević je dodao da je važno istaći da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, svojim merama podrške za privred i turizam u protekloj 2021. godini sačuvao preko 4.500 radnih mesta, te da je otvoreno i oko 500 novih radnih mesta. U toku 2022. godine, Sekretarijat planira finansiranje obuka kod poslodavaca u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara.

,,Republika Srbija je uspostavila adekvatnu decentralizaciju politike zapošljavanja i približavanja ovih zadataka AP vojvodini. Iz godine u godinu imamo sve veće intersovanje loklanih samouprava i Pokrajine za izdvajanje sredstava za ono što je primarna uloga NSZ i Republike Srbije kada je u pitanju zapošljavanje. Iznos koji izdvajaju Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Grad Novi Sad za oblast zapošljavanja su dominantni u odnosu na sveobuhvatan iznos koji se izdvaja za ovu oblast“, rekao je direktor NSZ Zoran Martinović i dodao da se NSZ ovih dana bavi sprovođenjem postupka sufinansiranja lokalnih akcionih planova gde su 94 lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije konkurisale za taj program, za koji je izdvojeno oko 350 miliona dinara.