Tvoje herojsko putovanje – Mladi argonauti

Udruženje građana „Psihoartis“ i Fondacija „Danilo Kiš“ pozivaju mlade na učešće u iskustvenoj grupi:  “Tvoje herojsko putovanje – Mladi Argonauti”

U grčkoj mitologiji Argonauti su grupa heroja koja je u godinama pre Trojanskog rata pratila Jasona u potrazi za zlatnim runom. Putovali su brodom Argo, pa njihovo ime u stvari znači „mornari sa Arga“. To je klasična priča o herojskom putovanju – u kojoj junak sa saputnicima kreće na putovanje u nepoznato, tokom kojeg savladava niz prepreka, upoznaje sebe, menja se i ostvaruje svoje potencijale. Tokom trajanja ove grupe mladi Argonauti (učesnici) će se otisnuti na putovanje kroz priče i mitove stare Grčke, tokom kojeg će moći da upoznaju neistražene predele svoje psihe.

Mladi kroz grupnu interakciju istražuju doživljaje i iskustva kroz koja prolaze, uče kako da se bolje povežu sa sobom i drugima, kako da postanu svesni svojih potreba i kako da čuju koje su potrebe drugih, kako da daju i primaju povratnu informaciju (eng. feedback). Grupa je iskustvenog-edukativnog tipa, fokusirana je na sticanje spoznaja u vezi sa sobom putem istraživanja vlastitog iskustva, uz međusobne relacije između članova grupe. Grupa je namenjena mladima od 15 do 30 godina koje zanimaju teme: identiteta, granica, kontakta, svesnosti, telesnih procesa.

Formiranje grupe za mlade je u toku. Maksimalan broj članova je 10 (deset) a  uvodna sesija će se održati u utorak, 22. februara 2022. godine, od 19 časova. Grupa će se sastajati jednom nedeljno, trajanje jedne grupne sesije je između dva i dva i po sata, u zavisnosti od broja učesnika. Grupa je po formiranju zatvorena, novi članovi se mogu uključiti u rad grupe ako neko odustane, uz saglasnost svih članova grupe.

Vaš svetioničar će biti:

Mladen Ilić, geštalt psihoterapeut pod supervizijom – na završnoj (petoj) godini edukacije iz geštalt psihoterapije u školi Geštalt studio Beograd. Ima 37 godina. Živeo u Somboru, Novom Sadu i Subotici. Mnogo je i sam putovao po svetu, kako spoljašnjem, tako unutrašnjem, i došao do zaključka da je najvažnije putovanje ono koje nas vodi ka spoznaji sebe. Ima višegodišnje iskustvo u omladinskom i psihoterapijskom radu sa mladima.

Ukoliko želite da se prijavite, potrebno je da popunite formular na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQtFNpL7xKY68Msr_Abcj4CuIyyexwdfELbJ2haYIRhBmH6Q/viewform?fbclid=IwAR1Ifhhf2gqEsH1z1DUZK0DPXEul4gd4Af7zXbG1khzWVTqbY00mTzG6bmg

Za sve dodatne informacije poslati upit na e-mail: mladen.psihoartis@gmail.com. Učešće je besplatno.

Naš putopis:

1. Sigurna luka Itaka – U bezbednom okruženju i uz puno prihvatanje upoznajemo se u svojim različitostima unutar grupe, postavljamo pravila putovanja i način ophođenja među učesnicima.

2. Tragom Homera/ Mitovi i bajke – Delimo svoje omiljene mitove i bajke. Koja se sve fantastična bića nalaze na tom putu – titani, sirene, patuljci, divovi, vilenjaci, veštice, dobre vile, zmajevi, vitezovi i princeze?

3. Sizifov posao – Menjati se nije lak posao, često imamo utisak da napori koje ulažemo imaju efekat “Sizifovog posla”. Istražićemo koliko je to tačno.

4. Pandorina kutija – Da li smo i pod kojim uslovima spremni da otvorimo sopstvenu Pandorinu kutiju i suočimo se sa svim što se nalazi u njoj?

5. Prometejevo oslobađanje – Prometej je dugo bio okovan usled nepočinstva koje je učinio prema tumačenju bogova. Kako da se oslobodimo sopstvenih okova i dosegnemo veću slobodu u životu?

6. Apolon i/ili Dionis – Rad na polarnostima. Svaka osoba je neprestani niz polariteta, kada spozna jedan aspekt sebe, prisutnost njegove antiteze/polariteta se podrazumeva.

7. Čarobnica Kirka – “Nekad sam mislila da su bogovi suprotnost smrti, no sada shvatam da su mrtviji od bilo čega, jer su nepromenjivi i ne mogu ništa zadržati u rukama” – Kirkine su reči iz kojih ćemo dalje crpeti inspiraciju za istraživanje.

8. Arijadnino klupko – Često upadamo u začarani krug naizgled nerešivih problema i situacija, pa nam “Arijadnino klupko” može pomoći da se izbavimo iz teških situacija.

9. Mit o Narcisu – Koliko smo usmereni na sebe i svoj izgled? Koliko često u komunikaciji govorimo “ja”? Kako nas narcizam odvaja od kontakta sa drugima?

10. Orfej i Euridika – Bavimo se partnerskim odnosima. Ko sam ja, a ko je onaj drugi?

11. Oneiros – Snovi! Kraljevski put u nesvesno. Kako analizom snova možemo doći do snažnih uvida o sebi i našim relacijama?

12. Prokrustova postelja – Prokrust je silom ukalupljivao ljude u svoju postelju, kažnjavajući ih kada su ili prekratki ili predugački za istu. Bavimo se težnjom društva i drugih ljudi da nas ukalupe u neodgovarajuće okvire, i na koji način možemo sačuvati svoj identitet i autentičnost.

13. Meduzin pogled – Meduzin pogled je imao moć da onoga koga ona pogleda u oči, skameni. Bavićemo se osećanjem stida, kako nas tuđi pogledi i procene mogu bukvalno skameniti.

14. Atlasov teret – Atlas je morao nositi svoj teret sve do smrti, ali ga se nije oslobodio ni nakon nje. Pričamo o nezavršenim poslovima, i kako oni utiču na naše dnevne živote i funkcionalnost u svim aspektima.

15. Trojanski konj/ Danajski dar – Izreka “ne veruj Danajcima (Grcima) ni kad darove nose” potiče iz Trojanskog rata. Bavićemo se manipulacijom u ljudskim odnosima, kako nas drugi manipulišu imajući naizgled dobre namere, ali i kako mi manipulišemo drugim ljudima.

16. Povratak na Itaku – Svako putovanje ima svoj kraj. Sa svakog putovanja vraćamo se obogaćeni i promenjeni. Diskutujemo i sumiramo šta nam krajevi nude i zašto su veoma važni, kako oni srećni, tako i oni tužni.

Teme kojima ćemo se baviti tokom zajedničkog putovanja:

• Svesnost; Ciklus svesnosti i ciklus zadovoljenja potreba; Telesni, emocionalni i kognitivni aspekti selfa; Figura/Pozadina; Granica/Kontakt; Polarnosti; Motivisanost za promene; Nezavršeni poslovi; Otpori; Stid i krivica; Rad na snovima; Smisao; Teorija polja.

Važne napomene:

Ovakva vrsta rada je kontraindikovana sa težim psihičkim oboljenjima.

U radu grupe mogu učestvovati samo prethodno prijavljene osobe!