Ostvarena veća prava u obrazovanju pripadnika mađarske nacionalne manjine

Predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Arpad Fremond, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje Snežana Sedlar, potpisali su trostruki Ugovor o saradnji, koji će omogućiti regulisanje mešusobnih prava i obaveza potpisnika, u postupku psihološke procene kandidata za posao vaspitača, nastavnika i drugog nastavnog i nenastavnog osoblja na mađarskom jeziku.

Arpad Fremond, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, istakao je dapotpisivanje ugovora predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje u okviru ovog programa, što je za Nacionalni savet veoma važno, jer pokriva dve od četiri oblasti delovanja, a to su obrazovanje i službena upotreba jezika i pisma.

“Naši budući nastavnici koji polažu test na maternjem jeziku imaju bolje rezultate, a time se njihov položaj u potpunosti izjednačava sa nastavnicima srpskog jezika koji ispit takođe polažu na svom maternjem jeziku. Sa stanovišta obrazovanja, ovim otklanjamo još jednu barijeru pred našim stručnjacima, koji lakše mogu da počnu da rade kao nastavnici, što je osnovni preduslov u obrazovanju naše dece na mađarskom jeziku”, istakao je Fremond.

dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam naglasio je da su jednakost i ravnopravnost reči koje opisuju potpisivanje ugovora, dodajući da na ovaj način država Srbija i pokrajinska administracija omogućavaju da svi njeni građani koji to žele mogu na svom maternjem jeziku da ostvare, a to je da ni u jednom momentu ne budu diskriminisani kod ostvarivanja svojih osnovnih prava.

“Meni je velika čast što sam deo pokrajinske administracije, a pre toga republičke Vlade, koja razvija ovako dobre odnose sa nacionalnim savetom, ali i što su odnosi Srbije i Mađarske na istorijski visokom nivou. Oni ne bi bili tako dobri da svi mi na terenu ne shvatamo koliko je važno da svi građani Republiku Srbiju doživljavaju kao svoju zemlju, a ovaj sporazum ima za cilj da svim građanima omogući na adekvatan način da ostvare svako svoje pravo i ja pozivam i ostale nacionalne savete da se aktivnije uključe u ovu aktivnost”, dodao je Ivanišević.

“Znamo da Statut Vojvodine omogućava svim pripadnicima nacionalnih zajednica da se obrazuju i da upotrebljavaju svoj jezik u sve moguće svrhe, znamo da se, na primer, skupštinski materijali rade na šest jezika nacionalnih zajednica koje su na teritoriji APV, Zakon o obrazovanju takođe na jedan dobar način reguliše ovu materiju i smatram da smo mi u pokrajini kao sastavni deo Srbije i ovim potpisivanjem dokazali da smo u pogledu ostvarivanja prava i jednakosti svih građana i pripadnika nacionalnih zajednica, postigli mnogo i da smo na nivou razvijenijih država u Evropskoj uniji”, dodala je Snežana Sedlar, direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje.