Konkurs HosanaFesta 2024.

Festival hrvatskih duhovnih pjesama – HosanaFest humanitarnog je a ujedno i takmičarskog karaktera.

Festival će se održati u Subotici, u nedelju, 06.10.2024, u  sali Tehničke škole „Ivan Sarić“.  dok je slogan ovogodišnjeg festivala “Uzroče naše radosti” (Iz Lit. BDM). Organizacioni odbor HosanaFest-a raspisao je konkurs za prijem novih kompozicija.

Konkurs je otvoren do 01. aprila2024. godine.

Uslovi su sledeći:

– Kompozicije tematski moraju imati hrišćanski karakter;

– ne smeju biti već objavljene niti javno izvođene;

– trajanje kompozicije ne sme preći 4 minute;

– uredno potpisani autori muzike, teksta i obrade;

– autor i glavni izvođač pesme ne sme biti mlađi od 16 godina;

– u vokalno-instrumentalnom sastavu ne sme biti više od 15 osoba.

Prijava na konkurs dostavlja se na CD-u ili putem mejla, a obavezno mora sadržati sledeće:

  • demo snimak pesme (snimak ne mora biti studijski, ali muzičko-produkcijski treba biti što sličniji izvedbenoj verziji). Pesma može biti poslata i u mp3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps;
  • tekst pesme (preporučuje se u Word formatu);
  • kraću biografiju izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.), te navesti zajednicu u kojoj se deluje;
  • potvrda sveštenika.

Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uslove, kao i kompozicije upitne originalnosti neće uopšte biti razmatrane od strane Stručnog odbora.

Napomena: Autori slanjem kompozicije na konkurs garantujunjenu originalnost, te daju svoju saglasnost za izdavanje iste na festivalskom CD-u. Naknadno utvrđivanje neoriginalnosti kompozicije povlači za sobom sankcije određene pravilnikom festivala.

Prijavljene kompozicije ne mogu se povući, niti će biti vraćene.

Rezultati konkursa autorima će objavljeni 20.04.2024. Izvođači čije se kompozicije uvrste u program Festivala, treba studijsku snimku kompozicije kao i matricu da dostave u roku do 60 (šezdeset) dana po objavljivanju rezultata.

Redosled nastupa na “Hosanafestu” odrediće Organizacioni odbor festivala.

Radove slati ili dostaviti na adresu:

“HOSANAFEST ”
Limska 3
24000 Subotica
Vojvodina, Srbija
Tel: +381 (0)62/244-974
ili na e-mail: hosanafest@yahoo.com

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *