JKP “Vodovod i kanalizacija” obeležava 60 godina postojanja i rada

Javno – komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”, obeležilo je danas prigodnom svečanosti u Velikoj većnici 60 godina postojanja i rada. Preduzeće je osnovano 12. marta 1962. godine pod imenom “Vodovod”, ali distribucija i snabdevanje vodom grada Subotice datira još od pre 140 godina. Danas Vodovod zapošljava 200 ljudi, a ima 30 hiljada korisnika vodovodne i oko 18 hiljada korisnika kanalizacione mreže.

“Mi smo jako ponosni na to, svake godine nam se povećava broj priključaka i potrošača, što znači da su građani zadovoljni sa našom uslugom i težimo ka tome da im budemo na usluzi. Što se tiče budućih planova, nekoliko projekata smo proteklih godina završili. Imamo kompletno i kvalitetno pokriven grad sa pijaćom vodom kao i naselja Radanovac i Palić i rekonstruisan prečistač od 2009. godine. U budućnosti govorimo o proširenju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima, a u Čantaviru i Bajmoku u planu je izgradnja prečistača. Težimo ka tome da i na distributivnoj mreži, što se tiče pijaće vode, pokrijemo i prigradska naselja”, istakao je Đerđ Šugar, direktor preduzeća.

“Danas ne slavimo samo 60 godina JKP “Vodovod i kanalizacija”, nego i 140 godina vodosnabdevanja u Subotici, pošto je prvi bunar kod Franjevačke crkve izbušen 1882. godine. U proteklih 60 godina, ovo preduzeće je napravilo mnogo uspeha, izgrađeni su Vodozahvati 1 i 2, jedan od najmodernijih prečistača u državi, realizovan je projekat “Eco Lacus” koji je veoma značajan za Palić, a čeka nas i ostvarenje nekih planova, kontinuirano proširivanje vodovodne i kanalizacione mreže i u okviru projekta “Čista Srbija” uskoro počinje sa realizacijom izgradnja 110 kilometara kanalizacione mreže u Subotici i na Paliću, koji će nakon toga biti stoprocentno pokriven sa istom, kao i u Bajmoku i Čantaviru, u kojima će se izgraditi uređaji za prečišćavanje otpadnih voda. Vodovod kontinuirano radi na proširivanju vodovodne mreže, a u toku je izrada dokumentacije za izgradnju iste u Šupljaku, Hajdukovu, Nosi i Bačkim Vinogradima, kao i na Kelebiji. Bez obzira na kredite koje preduzeće mora da vraća, iz njih su se realizovale bitne stvari za građane. Znam da je zaostatak ogroman i da građani puno čekaju i očekuju i od Vodovoda i od Gradske uprave i mi pokušavamo da odgovorimo izazovima”, naglasio je dr Balint Pastor, predsednik Skupštine grada Subotice.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić izrazio je zahvalnost veteranima preduzeća koji su postavili osnov na kojem danas funkcioniše vodosnabdevanje grada Subotice, koji su stručne ekipe razvijale da bi danas imali najsavremeniju tehnologiju i razvoj koji će je pratiti. “Grad Subotica i JKP “Vodovod i kanalizacija” uradili su mnogo dobrih stvari na zajedničkim poslovima, a ono što je u prvom redu je da i pored velike pandemijske i energetske krize, ali i rata na Evropskom tlu, uspeva da izmiri sve ugovorne kreditne obaveze prema EBRD sa kojom je 2011. godine sklopljen ugovor vredan 11 miliona evra, a do 2024. trebalo bi da se izmire sve obaveze, što će doneti finansijsko rasterećenje i dati prostor za dalja ulaganja”, dodao je Bakić.