Inicijativa za podizanje spomenika zahvalnosti ženama Srbije

U okviru aktivnosti oko obeležavanja Međunarodnog dana borbe za prava žena, 8. marta, na osnovu inicijative Udruženje građana Solidarnost uz podršku građana Subotice, uputilo je predlog predsedniku Republike Srbije, premijeru kao i Ministarstvu za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog predlog da se u narednom periodu u Beogradu podigne Spomenik zahvalnosti ženama Srbije.

Žene su vekovima, uprkos svim ratovima i mnogim nedaćama sačuvale sve što su mogle, nadljudskim naporima i žrtvujući se da sačuvaju društvo i državu Srbiju, da ona opstane i ostane i da se razvija. Ako je porodica osnovna ćelija države i njen temelj, u toj porodici žena je osnovni činilac.

U Republici Srbiji proteklih godina učinjeno je mnogo na unapređenju položaja žena, ali one još uvek nisu ravnopravne. Napredak u ostvarivanju prava žena proteklih godina naročito je uočljiv u borbi za povećanje nataliteta, u oblasti zdravstva, kao i u političkom sistemu.

Svaki dan u  godini je dan borbe za prava žena, a ne samo 8. marta. Mi smo stava da bi podizanjem Spomenika zahvalnosti ženama Srbije na prigodnom i prometnom mestu u Beogradu svim građanima Srbije ukazali na krucijalne vrednosti postignuća kojima su žene doprinele opstanku i razvoju Srbije i na taj način ukazali na značaj svakodnevne  borbe za prava žena.

Podizanje ovog spomenika bio bi znak zahvalnosti i dubokog poštovanja Ženama Srbije od strane države i svih njenih institucija za sve ono što su učinile za Srbiju i njen razvoj.

U našoj zemlji je pre 113 godina, među prvima u svetu, obeležen Dan borbe za prava žena, među prvima u svetu ženama uvedeno pravo glasa.. Stoga bi bilo prigodno da među prvima budemo i zemlja koja je podigla spomenik zahvalnosti ženama.

Da bi se ovaj naš predlog ostvario tražimo podršku institucija Republike Srbije, smatraju u Udruženju Solidarnost.

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *