Carinarnica Subotica organizuje internet prodaju trajno oduzetih vozila

Na sajtu Uprave carina zainteresovani mogu da se prijave za e-licitacije trajno oduzetih vozila koje organizuje Carinarnica Subotica.

Internet prodaja vozila Carinarnice Subotica zakazana je za utorak, 10. oktobar, a vozila se mogu pogledati 4. oktobra od 9 do 11 časova na lokaciji Bikovački put br. 11b, Subotica.

Rok za prijavljivanje i uplatu kaucije je petak, 6. oktobar do 24 časa.

Opšti uslovi učešća i korisničko uputstvo dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave carina u rubrici “Objašnjenja“

https://www.carina.rs/dokumenti/carinski-propisi/objasnjenjaupravecarina.html